Een van de grootste uitdagingen van dit moment is: hoe gaan we de verduurzaming van de energietransitie vormgeven? Tot op heden worden de ambitieuze doelstellingen t.a.v. de bijdrage van Nederland aan het verminderen van CO2-uitstoot nog niet gehaald.

Tijdens de Dutch Power bijeenkomst van afgelopen dinsdag, 11 februari 2020, hebben zowel Rijkswaterstaat, ProRail, Schiphol en het Havenbedrijf Rotterdam een toelichting gegeven op welke wijze zij de energietransitie voor hun infrastructuur hebben vormgegeven en hoe zij ruimte bieden aan de maatschappelijke vragen die spelen. Welke uitdagingen zijn er en hoe kunnen de publieke netbeheerders hierbij helpen?

Vervolgens hebben Enexis, Stedin en TenneT gepresenteerd hoe zij hebben ingespeeld op de energietransitie en welke vragen er leven bij de andere grote infrastructuurbeheerders. Enerzijds wordt veel duurzame opwekking aangesloten en wordt de warmtevoorziening verduurzaamd, het elektrisch vervoer met aansluitpunten gefaciliteerd en worden scenarioplanningen gemaakt om de netwerk-infrastructuur tijdig aangelegd te krijgen. Anderzijds moet in deze nieuwe omgeving met een grote dynamiek t.a.v. het energietransport de balans worden gehandhaafd en moet worden ingespeeld op de pieken en tekorten die ontstaan door de inzet van zon en wind voor duurzame opwekking. Tegelijkertijd moet worden ingespeeld op de Regionale Energie Strategie├źn en alle maatschappelijke vragen die leven.

Al met al was dit een zeer geslaagde middag in het LEF Future Center van RWS met boeiende presentaties van onze klanten en heel veel interacties. E.e.a. is gefacilieerd en vorm gegeven door Dutch Power in nauwe samenwerking met Movares en Stedin.

Voor vragen of informatie kun je contact opnemen met Herman Sibbel