Waardevolle duurzame leveranciersbijeenkomst over CO2-reductie

Op 22 november kwamen overheid en bedrijven, aangesloten bij het keteninitiatief De Duurzame Leverancier, samen bij Movares in Utrecht. De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid. Het initiatief helpt leveranciers bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering en opdrachtgevers bij het vinden van duurzame leveranciers.

Het initiatief Duurzame Leverancier helpt mee aan een bedrijfsvoering waarbij milieuverantwoord wordt gehandeld en innovatieve methoden worden ontwikkeld, om milieubelasting te verminderen. Duurzaam inkopen én voldoen aan duurzame eisen van opdrachtgevers horen daar bij. Hoe realiseer je een duurzame bedrijfsvoering? En hoe maak je dit aantoonbaar? Door middel van gezamenlijke initiatieven en bijeenkomsten is een breed gedragen netwerk met vele bijeenkomsten en resultaten ontstaan.

Waardevolle kennisuitwisseling
Tijdens de laatste bijeenkomst op 22 november waren de deelnemers te gast bij Movares. Het doel van deze ochtend was samen kennis uit te wisselen over duurzame producten en bedrijfsvoering om zo het duurzaamheidsbewustzijn in de keten m.b.t. CO2-reductie te verhogen en verder uit te dragen. Een aantal bedrijven heeft tijdens deze bijeenkomst een presentatie gehouden over hun duurzame producten en bedrijfsvoering. Zo waren er presentaties van Explora over bandespanningsapparatuur voor vrachtverkeer, Good Fuels Road & Rail over biobrandstof en LomboxNet over de inzet van elektrische auto’s als poolauto in bedrijfsnetwerken. Hun presentaties vind je op de website van de Duurzame Leverancier. Delta Milieu, een van de deelnemers, op LinkedIn: “Heel mooi om te zien hoe al deze bedrijven een steentje bij willen dragen aan een beter milieu.” Organisator en hoofd Inkoop bij Movares, Renee van den Heuvel: “Met dank aan allen vanuit de Duurzame Leverancier. Plezierig om te vernemen dat de deelnemers het als waardevol ervaren. Ik hoop dat iedereen de suggesties in de eigen bedrijfsvoering gaat toepassen.”

Duurzame leverancier is een initiatief van advies- en ingenieursbureau Movares, Strukton, Sweco en Antea Group.

duurzame-leveranciersbijeenkomst-movares-22112016