11 gemeenten bespreken kansen voor het Verlengd Privaat Aansluitpunt

Elektrisch rijden groeit. Daardoor is er steeds meer vraag naar oplaadpunten. Op donderdag 19 november 2015 komen 11 gemeenten bij elkaar voor een expertsessie over de mogelijkheden die het Verlengd Privaat Aansluitpunt (VPA) biedt. Op het kantoor van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) bespreken ze de kansen, maar ook de beren op de weg.

Deze expertsessie vormt de slotbijeenkomst van het met ondersteuning van RVO.nl uitgevoerde project ‘Realisatie Verlengde Private Aansluitingen’. De 11 aanwezige gemeenten zijn Ameland, Geldermalsen, Gorinchem, Heerlen, ’s-Hertogenbosch, Kerkrade, Leiden, Maastricht, Veldhoven, Venlo en Zeist. Daarnaast nemen de samenwerkende adviesbureaus HetEnergieBureau en Movares deel aan de sessie.

Kennis en ervaringen delen

Gastvrouw Monica Kwakkelstein van RVO.nl opent de expertsessie. Ze schetst het verband tussen het VPA en de Green Deal Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur. Ook deelt ze enkele resultaten uit een enquête laadinfra onder gemeenten. Daarna plaatst Jeroen van Gestel van HetEnergieBureau het VPA in perspectief ten aanzien van enkele landelijke ontwikkelingen en identificeert Menno Chang van Movares met de aanwezigen de belangrijkste onduidelijkheden en beren op de weg. Vervolgens presenteren 2 gemeenten hun ervaringen. Marc Pluijgers vertelt over de motivatie en ontwikkelingen in ’s-Hertogenbosch en Ward Stevens beschrijft hoe Venlo met het VPA de ontwikkeling van een ondergronds laadpunt mogelijk maakt.

Beren op de weg?

Na een korte pauze behandelen de aanwezigen 3 ‘beren op de weg’:

  • Moet de gemeente wel of geen KLIC-melding doen?
  • Wat is de aansprakelijkheid van de gemeente?
  • Wat zijn de risico’s van investeren in het VPA?

Wat betreft het risico wordt een aanzet gedaan om dat risico in perspectief te zien. Hoe groot zijn de kans en het mogelijke effect van een ongewenste gebeurtenis in relatie tot de inspanningen die je als gemeente wilt doen? Dit risico lijkt vooralsnog heel erg mee te vallen. Waar hebben we het eigenlijk over?

 

Foto 3 Beren op de weg Foto 4 VPA status per gemeente
Inventarisatie beren op de weg VPA – Status per gemeente

 

Twijfels weggenomen

Tot slot wordt een positief ingestoken business case voor het VPA gepresenteerd door Jeroen van Gestel en wordt teruggekomen op de geïdentificeerde beren op de weg. Wat blijkt: alle onduidelijkheden en twijfels zijn voldoende besproken en de aanwezigen kunnen goed uit de voeten met de uitkomsten. De uitdaging ligt nu bij hen om collega’s hetzelfde inzicht te geven en het eens te worden over de keuzes die de gemeente moet maken.

Download de presentaties van de sessies: