Vissen die de trap nemen? Zeker! Sinds de plaatsing van de door Movares ontworpen kunststof vispassage nemen de vissen in Lopikerkapel nu de trap om makkelijk de stuw te passeren.

Het probleem is bekend: veel rivieren en beken zijn moeilijk toegankelijk voor vissen doordat er stuwen of andere hindernissen ingebouwd zijn. De biodiversiteit komt daardoor onder druk. Een eenvoudige oplossing is een vispassage. Bij stuw De Hoek bij Lopikerkapel is hiervoor een vispassage van 4 meter lang met vijf kamers ontworpen. De vissen worden gelokt door het water dat vanaf de andere kant door de stuw de vispassage in stroomt. Dit water heeft een bepaalde geur en dat ruiken ze. De vissen zwemmen via de diverse kamers van de vispassage tot de ze in een buis komen die uitmondt aan de andere kant van de stuw.

(lees verder onder het filmpje)

Bovenstaande film laat de doorstroming van het water zien en hoe het water zich ontwikkelt in de vispassage, van begin tot eind.

De Wit Vispassage

De vistrap is gebaseerd op de klassieke De Wit Vispassage en is ontworpen in opdracht van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Ecoloog Camiel Dijkers van Movares was nauw bij het project betrokken. Hij vertelt: ‘Dit is het resultaat van een gezamenlijk innovatieproject tussen Movares en het Hoogheemraadschap. Met computersimulatie hebben wij een model gemaakt waardoor de stroming in de kamers sterk is verminderd. Daardoor is een reductie van de turbulentie in de kamers van de vispassage bereikt van minimaal een factor 4. Als gevolg daarvan stroomt het water rustiger door de kamers en kan de vis zich beter oriënteren waardoor hij makkelijker de vistrap kan passeren.’

Geringe carbon footprint

Camiel vervolgt: ‘Deze vispassage is gemaakt van kunststof. Dat heeft veel voordelen. Zo is deze door het lichte gewicht eenvoudig te plaatsen. Je hebt er geen zwaar materieel voor nodig, waardoor de carbon footprint gering is. Een ander voordeel is dat de grondstof recyclebaar is. Verder is de vispassage eenvoudig te verplaatsen mocht deze op de huidige locatie niet meer nodig zijn. Doordat de schotten optrekbaar zijn, kan de vispassage ook eenvoudig onderhouden worden. Ook kunnen andere schotten toegepast worden als blijkt dat in de toekomst de vispassage voor andere doelsoorten geschikt dient te zijn.’ Hij vat samen: ‘Al met al lijkt de vispassage bij de stuw de Hoek uiterlijk op een standaard De Wit vispassage, maar onder ‘de motor’ is toch heel veel techniek toegepast waardoor belangrijke voordelen ontstaan. Het is een De Wit 2.0 zeg maar.’

RTV Utrecht maakte er een leuke reportage over. Bekijk hier de reportage.