Virtual Smart Grid: deelnemers gezocht

Heeft u interesse om in een samenwerkingsverband energievraag- en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen? Met als doel om ervaring op te doen met systemen die hoge energiekosten, productiepieken en CO2-uitstoot kunnen reduceren? Dan horen wij dat graag.

Movares heeft het concept Virtual Smart Grid (VSG) ontwikkeld en is op zoek naar partijen die het concept tot leven willen brengen. Het idee is dat deelnemers zich inspannen om de elektriciteitsconsumptie & productie onderling zichtbaar te maken, om deze vervolgens via het VSG optimaal op elkaar af te stemmen. Mee te nemen toepassingen kunnen traditionele kantoor- en bedrijfsmiddelen betreffen, maar ook locale productie (PV), elektrische voertuigen, etc. Deelname van minder tijdkritische toepassingen zoals koelhuizen en airco’s  wordt van harte verwelkomd! Om investeringskosten zeer beperkt te houden, wordt binnen het concept gebruik gemaakt van eenvoudige open-source software.

Via deze weg willen we peilen of er interesse is in het concept. Deze oproep is ook verschenen op het discussieforum van Smart Grids Nederland (www.smartgridsnederland.nl). Bij voldoende animo zullen we een kick-off meeting organiseren. Interesse? Neem contact op met Menno Chang via energy@movares.nl, 06 5395 1871.