Vervanging brug Dr. Deelenlaan

Aannemer Heijmans vervangt in opdracht van Rijkswaterstaat en de gemeente Tilburg de markante ophaalbrug ter hoogte van de Dr. Deelenlaan in Tilburg. De brug is verouderd en te smal voor de schepen (CEMT-klasse IV) die in de nabije toekomst over het Wilhelminakanaal gaan varen.
De ophaalbrug bij de Dr. Deelenlaan vormt een essentiële verbinding tussen het centrum, Tilburg-Noord en het TweeSteden ziekenhuis en wordt gebruikt door busverkeer, taxi’s, hulpdiensten en fietsverkeer.

Tezamen met Heijmans, Hollandia en Hakkers stelt Movares het Definitief Ontwerp en het Uitvoeringsontwerp op. Movares verricht in opdracht van Heijmans de engineering van de onderbouw en verzorgt tevens het integrale ontwerp van de brug. Hollandia ontwerpt de stalen brug en het bewegingswerk. Bediening en besturing wordt verzorgd door Heijmans/Istimewa. Hakkers ontwerpt de remming- en geleidewerken.

Heijmans start circa 1 januari 2015 met de sloop van de oude ophaalbrug en de bouw van de nieuwe. Er wordt een bijzonder krappe planning gehanteerd. De sloop van de bestaande brug en bouw van de nieuwe brug duren ongeveer 12 weken. Aansluitend wordt de nieuwe brug in gebruik genomen.
Door de brug in zeer korte tijd te vervangen blijft de hinder voor scheepvaart, wegverkeer en fietsers tot een minimum beperkt