Vervanging brug Dr. Deelenlaan te Tilburg

Op dit moment vervangt Heijmans in opdracht van Rijkswaterstaat en de gemeente Tilburg de brug Dr. Deelenlaan te Tilburg, een ophaalbrug over het Wilhelminakanaal. De brug is verouderd en te smal voor de schepen (CEMT-klasse IV) die in de nabije toekomst over het Wilhelminakanaal gaan varen.
De ophaalbrug bij de Dr. Deelenlaan vormt een essentiële verbinding tussen het centrum, Tilburg-Noord en het TweeSteden ziekenhuis en wordt gebruikt door busverkeer, taxi’s, hulpdiensten en fietsverkeer.

Tezamen met Heijmans, Hollandia, Istimewa en Hakkers heeft Movares het Definitief Ontwerp en het Uitvoeringsontwerp opgesteld. Movares heeft in opdracht van Heijmans de engineering van de onderbouw van de brug en de engineering van het bediengebouw verricht. Daarnaast verzorgt Movares het ontwerpmanagement voor het integrale ontwerp van de brug. Hollandia realiseert de stalen brug en het bewegingswerk. Bediening en besturing wordt verzorgd door Heijmans/Istimewa. Hakkers ontwerpt en realiseert de geleidewerken.

De extreem korte doorlooptijd van de ontwerpfase en met name die van de bouwfase zijn zeer bepalend geweest voor het gehele ontwerpproces en het uiteindelijke ontwerp. De brug wordt in een tijdsbestek van twee maanden vervangen. Op 2 januari 2015 is begonnen met de sloop van de brug. Het streven is om eind februari de brug open te stellen voor weg- en vaarwegverkeer!

Voor meer informatie: Leon Klerks