De Gemeente Utrecht heeft laten weten dat zij het raamcontract voor het uitvoeren van milieukundige bodemdiensten met Movares en BK ingenieurs wil verlengen. In 2017 is het contract afgesloten voor drie jaar met opties op twee keer een verlenging van een jaar. Binnen deze raamovereenkomst voeren we verschillende werkzaamheden uit zoals bodem- en waterbodemonderzoeken waarbij ook aandacht wordt besteed aan PFAS. Ook onderzoeken we diverse locaties in verband met aanstaande onderhouds- of herinrichtingwerkzaamheden, met name vanwege rioolvervanging en wegaanpassingen. Daarnaast begeleiden we diverse saneringen. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden geven we uiteraard ook invulling aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het raamcontract.