Verkeersveiligheidsaudit verplicht

Johan Vos, van de afdeling Mobiliteit, heeft onlangs zijn certificaat verkeersveiligheidsauditor Rijkswegen opgehaald.  Op basis hiervan mag hij – als een van de 14 Nederlanders – onafhankelijke verkeersveiligheidsaudits uitvoeren op rijkswegen.

De EU wil de verkeersveiligheid verbeteren. Daartoe heeft zij nieuwe richtlijnen vastgesteld, waarin de verkeersveiligheidsaudit een belangrijk instrument is. In een verkeersveiligheidsaudit worden wegontwerpen systematisch beoordeeld ten aanzien van de verkeersveiligheid in de planuitwerkings- en realisatiefase. Naast de bestaande richtlijnen, is de gedragscomponent een belangrijk toetscriterium. Op basis van zogenaamde Human Factors wordt gekeken of een wegontwerp door de weggebruiker te begrijpen valt. Immers, door van verschillende ontwerprichtlijnen elke keer minimale ontwerpeisen toe te passen, ontstaat voor de weggebruiker een onveilige situatie. Een minimaal dwarsprofiel in combinatie met bijvoorbeeld een minimale bocht is gevaarlijk.

Verkeersveiligheidsaudits moeten vanaf vorig jaar verplicht worden ingeschakeld voor alle projecten aan Rijkswegen. Hiervoor moet de opdrachtnemer een auditteam (bestaande uit twee auditors) inhuren, dat onafhankelijk een audit uitvoert. Vervolgens moet de ontwerpende partij het commentaar verwerken in de ontwerp(notitie). Het Kwaliteitsorgaan Verkeersveiligheidsaudits ziet toe op de kwaliteit van de audits.

Verkeersveiligheid speelt een steeds belangrijkere rol in projecten, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Naast officiële audits is Johan daarom ook altijd beschikbaar voor verkeersveiligheidsadvies op maat.

Voor een verkeersveiligheidsaudit en voor meer informatie:
Johan Vos, johan.vos@movares.nl, tel. +31613614143