Vakbeurs Klimaat

Wateroverlast, hittestress en droogte – het zijn de gevolgen van de klimaatverandering waarop beheerders van de openbare ruimte zich steeds indringender mee geconfronteerd zien. Oplossingen bestaan vaak uit maatwerk. Movares neemt deel aan de vakbeurs Klimaat en toont daarbij een scala aan mogelijke oplossingen voor diverse problemen. Ga met ons in gesprek over jouw situatie. Je kunt ons vinden op stand 2.4.11.