Utrechtse software zorgt voor veilige metrostations en aangename dierentuinen

Universiteit Utrecht en Movares bestendigen samenwerking crowdsimulatie

In de zomer van 2015 reisden honderdduizenden mensen naar Utrecht om een glimp op te kunnen vangen van de start van de Tour de France. Onderzoeker Roland Geraerts (Informatica) en zijn team werkten samen met Movares aan het voorbereiden van de inrichting van de route. Met de crowd simulation engine van Geraerts is het mogelijk om een 3D-simulatie te maken van de route en daar virtuele bezoekers in los te laten, om knelpunten al van tevoren zichtbaar te maken en te voorkomen.

Het succes van de Grand Départ heeft de weg vrijgemaakt voor nieuwe projecten met de crowdsimulatiesoftware. In opdracht van de Gemeente Amsterdam werkten Geraerts en Movares aan simulaties van drie metrostations langs de Noord-Zuidlijn. Met de software is het mogelijk om te simuleren hoe snel de metrostations geëvacueerd kunnen worden. En welk effect heeft het meenemen van een fiets op die evacuatietijden? Op basis van de simulaties zal de Gemeente Amsterdam besluiten of fietsen tijdens de spits meegenomen mogen worden in de metro.

Inmiddels is de crowd simulation engine met behulp van een STW-subsidie de stap aan het maken naar de markt. Naar verwachting zal de simulatie in de eerste maanden van 2017 marktrijp zijn, en zal via de start-up uCrowds de markt opgaan. De samenwerking tussen Geraerts en Movares wordt nu verder bestendigd door een licentieovereenkomst, die de partijen tekenden op 17 november. De samenwerkingsovereenkomst loopt vanaf de Grand Départ vorig jaar tot de Noord-Zuidlijn en verder.

De samenwerking past goed, aldus Geraerts. “Op de universiteit werken we aan de algoritmes, de crowd simulation engine die achter de software zit. En Movares zorgt voor de gebruikersinterface en consultancy. Zij maken het mogelijk om onze algoritmes in te zetten in specifieke simulaties, door plattegronden te maken van de omgeving die ze inlezen in de software.” Frank Verkoijen van Movares benadrukt het belang van crowdsimulatie: “De maatschappij stelt steeds hogere eisen als het gaat om veiligheid, beleving en het welzijn van mensen. Er is sprake van een sterk groeiende behoefte aan goede crowdsimulaties. Daar kunnen we mede door de samenwerking met de Universiteit Utrecht beter dan ooit tevoren gevolg aan geven.”

Zo zijn er bijvoorbeeld plannen om de crowdsimulatie toe te passen in een dierentuin. “Schuifelend door een dierentuin lopen is niet prettig”, licht Geraerts toe. “Daarom bekijken we de verbouwingsplannen om nu alvast te zien of mensen straks beter kunnen doorlopen. Het gaat niet alleen over veiligheid, maar ook over beleving.”

Bijschrift foto:
V.l.n.r.: Angelos Krypotos (UU), Wouter van Toll (UU), Sjaak Brinkkemper (UU), Frits Verhees (Movares), Marinus Veldhorst (UU), Frank Verkoijen (Movares), Roland Geraerts (UU) en Jan Beumer (Movares) direct na het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst.