Op het gebied van ondergrondse infrastructuur staat Nederland voor grote opgaven. De energietransitie, vervangingsopgaven, klimaatadaptatie en 5G vragen om ingrijpende aanpassingen. Dit is lastig, want de uitvoeringscapaciteit en de ruimte in de ondergrond zijn beperkt. Om de doelen te behalen is samenwerking in de keten essentieel. Maar het uitwisselen van informatie tussen de verschillende partijen is ingewikkeld vanwege verschillende datastandaarden.

Vanuit digiGO wordt er gewerkt aan sectorbrede afspraken over uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie. digiGO is een digitaliseringsdeal tussen de overheid, brancheverenigingen van de bouw, de installatiesector en de toeleverende industrie. De ambities van digiGO zijn deelbare en herbruikbare informatie, toegankelijkheid, nieuwe manieren van werken en innovatie. Wij werken mee aan een versnellingsprogramma digitalisering van digiGO in samenwerking met Stichting Mijnaansluiting.nl. We gebruiken onze kennis op het gebied van digitale transitie om van multidisciplinair werken, integraal werken te maken en een schaalbare oplossing te bieden.

Integraal werken in de gebouwde omgeving gaat meestal over een samenwerking tussen partijen die bovengronds werken. Om de benodigde aanpassingen in de ondergrond te realiseren is het belangrijk dat ook de partijen die in de ondergrond werken hierbij aansluiten. Zo kunnen partijen die bovengronds werken weten wat er ondergronds aan infrastructuur ligt. Dit is waar de beoogde uitwisselstandaard voor is bedoeld. De uitwisselstandaard waar nu in het versnellingsprogramma aan gewerkt wordt vormt het ‘puzzelstukje’ wat de verschillende partijen en hun databehoefte(n) aan elkaar verbindt. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande kennis, toepassingen en standaarden die beschikbaar zijn binnen onder andere Stichting Mijnaansluiting.nl, het BIM-Loket, Centrum Ondergronds Bouwen (COM) en het Kadaster.

Meer informatie over dit project? Neem contact op met Aydemir Çetin