Uitwisseling waterschap Hollandse Delta en Movares van start

Waterschap Hollandse Delta en Movares zijn gestart met een uitwisselingsproject met als doel ervaringen uit te wisselen en kennis te delen op het gebied van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in de bouw, infrastructuur en waterbeheer.

De uitwisselingsactie vindt plaats op initiatief van het Opdrachtgeversforum in de Bouw. “Als publieke opdrachtgever hecht WSHD veel waarde aan het verbeteren en professionaliseren van de verhoudingen tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers. De uitwisseling is hierbij een goed middel ”, zegt John Burger van waterschap Hollandse Delta. “Door elkaars werelden te leren kennen, is de stap naar innovatie en kwaliteitsverbetering in de bouwsector weer wat dichterbij gekomen.” “Zo werkt het ook echt, vanaf dag één is het meerwaarde bieden in projecten en tegelijkertijd leren wat de opdrachtgever echt bezig houdt”, vult Lucas Marijs, technisch manager water en natuur van Movares, aan.

Uitwisseling met meerwaarde