Persbericht – Uithoflijn

Movares maakt ontwerp Uithoflijn

 

Utrecht, 1 oktober 2012 – Advies- en ingenieursbureau Movares heeft van het Bestuur Regio Utrecht (BRU) opdracht gekregen voor het definitief ontwerp van de Uithoflijn. Deze tramtramverbinding wordt aangelegd in opdracht van BRU en gemeente Utrecht. De Uithoflijn is een belangrijk onderdeel van een netwerk van Hoogwaardige Openbaar Vervoerbanen en verbindt Utrecht Centraal met De Uithof. In 2020 zullen ca. 45.000 reizigers profiteren van deze snelle, comfortabele en milieuvriendelijke verbinding.

 

Bestuur Regio Utrecht wil een tramnetwerk realiseren dat bestaat uit vijf verbindingen. De aanleg van de Uithoflijn vormt de eerste stap. Het tracé loopt van Utrecht CS naar het P+R-terrein in De Uithof. De Uithoflijn wordt in het stationsgebied gekoppeld aan de bestaande sneltram richting Nieuwegein/IJsselstein (de zogenaamde SUNIJ-lijn). Deze koppeling wordt in eerste instantie alleen gebruikt opdat tramstellen van de Uithoflijn van en naar de remise in Nieuwegein kunnen rijden. Pas als de SUNIJ-lijn is omgebouwd van een hoge naar een lage vloersysteem, en er sprake is van één tramsysteem, kunnen reizigers zonder over te stappen doorreizen van Nieuwegein naar De Uithof. Dat gebeurt pas in de jaren daarna.

 

Verdubbeling vervoerscapaciteit

Het aantal studenten en werknemers dat vanaf Utrecht Centraal naar De Uithof reist, blijft de komende jaren groeien door de uitbreiding van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht en de komst van verschillende instellingen en bedrijven (onder meer Danone en RIVM) naar De Uithof. Nu al rijdt in de spits elke 2 à 3 minuten een 24 meter lange dubbelgelede bus van en naar De Uithof. Een gekoppeld tramstel kan bijna vier keer zoveel reizigers vervoeren dan een dubbelgelede bus. De voorziene frequentie van 16 trams per uur per betekent elke 3,75 minuten een tram en daarmee een ruime verdubbeling van de huidige vervoerscapaciteit.

 

Planning

De realisatie van de onderbaan is inmiddels al in uitvoering. In 2014 wordt een aanvang gemaakt met de aanleg van de bovenbouw (rails, bovenleiding, haltes en dergelijke). De aanbesteding van het trammaterieel start in 2013. Volgens planning start begin 2018 het testen van de trams en de trambaan. Eind 2019 wordt de Uithoflijn in gebruik genomen.

 

 

Noot voor redactie, niet voor publicatie:

Deze visual van de Uithoflijn in Utrecht mag vrij van rechten gebruikt worden mits voorzien van © Movares.