Twee projecten voor Dura Vermeer en Movares

Advies- en ingenieursbureau Movares en aannemer Dura Vermeer hebben samen twee grote projecten binnengehaald bij spoorbeheerder ProRail. Het gaat hierbij om de projecten Integraal Spoorwerk bij Zevenaar en OV SAAL A bij Almere. Belangrijke gunfactor voor beide projecten was  het innovatieve plan van aanpak. Zo is bijvoorbeeld de fasering van beide projecten op elkaar afgestemd waardoor maximale synergie ontstaat in de uitvoering. Beide bedrijven hebben eerder succesvol samengewerkt in onder andere de uitbreiding van emplacement Maasvlakte-West.

Het project Zevenaar Integraal Spoorwerk bestaat uit het realiseren  van een 25kV tractie-energievoorzieningsysteem vanaf de Betuweroute tot aan de Duitse grens. In het kader van het ProRail-programma ‘Robuust Spoor’ wordt de lay-out van de emplacementen Zevenaar en Zevenaar-Oost ingrijpend gewijzigd en voorzien van nieuwe beveiligingssystemen. Verder worden op aanpalende baanvakken maatregelen genomen om EMC (Elektromagnetische compatibiliteit) te bereiken met het 25 kV-systeem. Movares verzorgt o.a. de engineering voor alle disciplines, het testen en de indienststelling van de beveiligingssystemen, en het complete opleverdossier. Ook verzorgt Movares de coördinatie van de engineering met een groot aantal nevencontracten en levert de integrale safety cases. Dura Vermeer is hoofdaannemer voor dit D&C contract en verzorgt de bouw. De ingebruikname is eind 2016 gepland.

Het tweede project wat Movares in samenwerking met Dura Vermeer uitvoert is het project SAAL A. Het gaat hierbij om de verbouwing van emplacement Almere. Movares maakt hiervoor het complete uitvoeringsontwerp voor alle railgebonden disciplines, civiele techniek en beveiliging. De doorgaande sporen in Almere worden verplaatst naar de buitenzijde en er komt een groot nieuw kruiswisselcomplex bovenop een nieuw te bouwen kunstwerk. De beveiliging wordt omgebouwd naar het nieuwe beveiligingssysteem PLC interlocking. Dura Vermeer is verantwoordelijk voor de bouw van het integrale ontwerp, waaronder de twee faseringsstappen om tot de eindsituatie te komen. Voor de indienststelling van de beveiliging wordt Movares ingeschakeld in de buitendienststellingen.