Tunneltumult op Hanzelijn

Vanaf 9 december 2012 reis je in dertig minuten tussen Lelystad en Zwolle. Zodoende komen het noorden en noordoosten van Nederland dichter bij de Randstad te liggen. Langs de Hanzelijn verrijzen onder andere nieuwe stations, een nieuwe brug over de IJssel en een tunnel onder het Drontermeer. Zaterdag 21 april werden de calamiteitenscenario’s en de procesafhandeling met succes getoetst aan de praktijk.

 

Multidisciplinaire oefening
Testmanager Everard van Rees van Movares: “De tunnel Drontermeer is ontworpen en gebouwd op basis van de Europese wet- en regelgeving en voldoet aan strenge veiligheidseisen. Voor ingebruikname van de tunnel is tussen ProRail en de gemeenten Dronten en Kampen afgesproken om een multidisciplinaire oefening te houden. Deze oefening is wenselijk om de processen en logistiek rondom mogelijke optredende calamiteiten beheersbaar te krijgen, waarbij de calamiteitenscenario’s en de procesafhandeling geoefend in en getoetst worden aan de praktijk.”

 

Interregionaal
Testcoördinator Rob van der Hek van Movares: “De tunnel Drontermeer ligt op het grensgebied van de twee veiligheidsregio’s Flevoland en IJsselland, waardoor extra afstemming nodig was tijdens de oefening. Bij de oefening waren 325 mensen betrokken van overheidshulpdiensten uit de veiligheidsregio Flevoland en IJsselland, vervoerders NS Reizigers en RRF, Wachtdienst van NedTrain, KLPD, Spoorwegpolitie, ProRail VL en SMC, Ongevallen Bestrijding, OVV en ILen, met ondersteuning vanuit ProRail SIT-3-testorganisatie, Safelines en Movares.  De proef was bedoeld om het personeel vertrouwd te maken met de omgevingsfactoren rond dit nieuwe spoorwegtracé en deze tunnel. Het incident zaterdag in Amsterdam geeft aan dat dit soort oefeningen helaas noodzakelijk zijn.”

 

Rampenbestrijding
Voor de Veiligheidsregio is de GMO uitgevoerd als een grote (interregionale) systeemoefening. Zowel de waarneming als de evaluatie is uitgevoerd op basis van een interne toetsoefening. Dit betekent, dat naast de diverse operationele eenheden gelijktijdig in hun (interregionale) samenhang, de staven van de rampenbestrijdingsorganisaties (CoPI, ROT- en GBT-niveau) zijn beoefend. Daarbij worden de onderliggende verhoudingen en structuren binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing getoetst.