Themamiddag Smart Grids NL

Smart Grids zijn ‘hot’. Op lokaal niveau worden prachtige resultaten gehaald waarbij de verschillende componenten van Smart Grids gedemonstreerd worden. De uitrol van sensoren en slimme meters is inmiddels ook gestart, maar een volledig functioneel slim netwerk is er nog niet. Sterker, niemand weet nog hoe het er precies uit gaat zien. Een van de aspecten van het vergroten van de schaal is de groeiende hoeveelheid geproduceerde meetdata en bijbehorende analyse die nodig is voor een volledig functioneel slim netwerk. Naast het elektriciteit- en gasnetwerk ontstaat een ICT- en communicatienetwerk: het zogenaamde ‘derde net’.

De hoofdvraag die we deze dag willen adresseren luidt: wat is ten aanzien van het derde net de grootste uitdaging waar de energiesector mee te maken krijgt?

Movares is aanwezig en verzorgt het welkomswoord.

Aankondiging

Programma