Themamiddag Duurzame & Integrale Energiesystemen

Op dinsdagmiddag 29 november 2016 vindt de 10e themamiddag van Smart Energy NL bij Kiwa in Apeldoorn plaats.

Volledig over op restwarmte, all-electric, biogasnetwerken … ze worden onafhankelijk van elkaar regelmatig genoemd als het ontbrekende puzzelstukje op weg naar een duurzame & lokale energievoorziening. Maar is dat eigenlijk wel zo? Ligt de kracht niet eerder in de onderlinge verbinding van deze energie-opties?

Tijdens deze middag willen we hierover met elkaar in gesprek gaan en ontdekken waar de mogelijkheden en oplossingen te vinden zijn voor onze toekomstige energievoorziening. Wat zijn de voor- en nadelen van verschillende energiedragers? Wat betekent een integrale benadering in de praktijk? Hoe zit het dan met de bestaande infrastructuur? Wat kan dit opleveren met het oog op duurzame capaciteit en flexibiliteit? Welke spelers zijn er en waar werken deze samen? En wat is de impact op de lokale omgeving?

Sprekers van onder andere Remeha, Gemeente Apeldoorn, Movares Energy en Kiwa Technology zullen een presentatie geven als input voor de discussies en deze vraagstukken vanuit verschillend perspectief aanvliegen. Heeft u suggesties voor onderwerpen die aan bod moeten komen? We horen het graag via onderstaand mailadres.

Is uw interesse gewekt? Reserveer dan 29 november alvast in de agenda en meld u aan via een e-mail naar: energiesymposium@kiwa.nl onder vermelding van naam, functie en organisatie. Aan deze middag zijn geen deelnamekosten verbonden. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van de inschrijving.

Het inhoudelijke programma start om 12.45 en vanaf 12.00 uur is er een inlooplunch.
Graag tot 29 november in Apeldoorn.

Klik hier voor de LinkedIn groep Smart Energy