Themamiddag Aardgasvrij

Over een aardgasvrije toekomst wordt al jarenlang regelmatig gediscussieerd. De snelheid waarmee nu beslissingen worden genomen – o.a. stop gaswinning Groningen uiterlijk 2030 en vrijgave subsidies aardgasvrij bouwen – verrast en laat zien dat de transitie niet langer toekomstmuziek is.

De transitie naar een aardgasvrije energievoorziening levert interessante vragen op: Kiezen we voor duurzame elektriciteit, duurzame warmte of duurzaam gas? Hoe garanderen we een blijvende, goede kwaliteit van onze energievoorziening? En zijn de alternatieven voor aardgas betaalbaar? Tijdens de themamiddag wordt vanuit verschillende invalshoeken antwoord gegeven op dit soort vragen. Zie programma hieronder voor meer informatie.

Movares is samen met Kiwa Technology verantwoordelijk voor de organisatie van de 13e themamiddag van de netwerkgroep Smart Energy NL. Daarnaast verzorgt Rik Luiten van Movares Energy het voorzitterschap van de middag. Wilt u de middag bijwonen? U kunt zich aanmelden via energy@movares.nl (o.v.v. naam, functie en bedrijf). Deelname is gratis.

Presentaties en foto’s themamiddag aardgasvrije energievoorziening

Locatie & datum:

Utrecht, 5 juni 2018, Movares, Daalseplein 100, 3511 SX (nabij Utrecht CS).

Programma:

 • Vanaf 12u00: Inlooplunch
 • 13u00: Start & welkom middagvoorzitter (Rik Luiten)
 • Presentaties deel 1:
  • Marijke Kellner – manager energietransitie Gasunie: “De snelste route naar aardgasvrije wijken”
  • Silke Nieuwenhuis – business developer NUON: Samen op weg naar CO2 vrije stadswarmte”
  • Pieter Mans – innovatiemanager Liander: Duurzaam gas, een schaars goed”
  • Arno Groenendijk – programmamanager Deventer: “Versneld overstappen naar duurzame energie in bestaande wijken”
 • Koffie-, thee- en frisdrankpauze
 • Presentaties deel 2:
  • Ivo J. Opstelten – lector Hogeschool Utrecht: “Wijken met nieuwe energie”
  • Jon van Diepen – energiedeskundige VDE: “Duurzame oplossingen voor de warmtevraag”
  • Theo Bouwman – oprichter Woodyshousing: “Een toekomst bestendig bouwsysteem”
 • Q&A expert panel
 • Vanaf 17u00: Netwerkborrel

 

Meer informatie over de presentaties voor op de website:

Marijke Kellner – manager energietransitie Gasunie: “De snelste route naar aardgasvrije wijken”

Nederland moet CO2 neutraal worden. Zo snel mogelijk. Voor de gebouwde omgeving betekent dit een ongelofelijk grote opgave. Aardgas moet worden vervangen door iets anders. Kiezen we dan voor duurzame elektriciteit, duurzame warmte of duurzaam gas? Dit vraagt om keuzes, die zo snel mogelijk leiden naar een energievoorziening met minder en uiteindelijk geen CO2, maar die betrouwbaar en betaalbaar blijft. Welke aspecten zijn cruciaal bij het maken van de juiste keuzes, bekeken vanuit een lokaal en landelijk perspectief?

Silke Nieuwenhuis – business developer sustainable cities NUON: Samen op weg naar CO2 vrije stadswarmte”

Nederland wordt aardgasvrij dus onze stadsverwarming ook. Nuon zal de komende jaren haar warmtenetwerken 100% CO2 vrij maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een open en flexibel warmtenet waarbij warmtegebruikers zelf kunnen gaan kiezen van welke bron zij hun groene warmte willen afnemen. Nuon treedt hierbij op als “Green Matchmaker” en maakt via het netwerk de verbinding tussen groene warmtebronnen en warmtegebruikers.

Pieter Mans – innovatiemanager Liander: “Duurzaam gas, een schaars goed”

We zullen alle alternatieven warmtevoorziening moeten aanwenden om de gebouwde omgeving op tijd klimaatneutraal te krijgen. Naast all-elecric oplossingen en warmtelevering heeft de inzet van duurzame gassen een aantal grote voordelen. Niet alleen kan het bestaande gasnet (her)gebruikt worden; ook past het naadloos in het bestaande systeem voor verwarming en industrieel gebruik. De vraag is of we voldoende duurzame gassen, zoals groen gas, biogas en waterstof kunnen produceren, en wie het gaat gebruiken. En wat is de impact op de netwerken?

Arno Groenendijk – programmamanager Transform gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Zwolle: “Versneld overstappen naar duurzame energie in bestaande wijken”

Transform wil een snelle en grootschalige overstap van aardgas naar duurzame energie in bestaande wijken mogelijk maken met een gebiedsgewijze aanpak. Transform richt zich op de financiering, het verzorgen van randvoorwaarden en nieuwe spelregels en het wegnemen van belemmeringen zodat bestaande project kunnen worden opgeschaald en versnelt. Transform werkt hiervoor samen met gemeenten, woningcorporaties, waterschappen, provincies, het Rijk/RVO en netwerkbedrijven.

Ivo J. Opstelten – lector Hogeschool Utrecht, directeur praktijkgericht onderzoek Centre of Expertise Smart Sustainable Cities, directeur vereniging Stroomversnelling: “Wijken met nieuwe energie”

Na de succesvolle energietransitie uit de jaren ‘60 waarin we van kolen naar aardgas overgingen, staan we aan de start van de nieuwe energietransitie: een aardgas vrije omgeving. Kan de gebouwde omgeving de belofte van een aardgasvrije en CO2-neutrale woonomgeving waarmaken? Wat zijn de uitdagingen die daar bij horen en wat hebben we al geleerd van de eerste pilots op gebouw- en straatniveau? Wat betekent het voor de professional van vandaag gelet op de impact voor bewoners?

Jon van Diepen – energiedeskundige VDE: “Duurzame oplossingen voor de warmtevraag”

De warmtepomp wordt momenteel gezien als het antwoord voor de verduurzaming van de warmtevraag. De vraag is echter of de beste oplossing is. Een overzicht van alle mogelijke oplossingen, inclusief ervaringen in het buitenland geven een interessante en brede kijk op dit vraagstuk. Tijdens de presentatie wordt stilgestaan bij de (financiële) gevolgen die de verduurzaming met zich meebrengt.

Theo Bouwman – oprichter Woodyshousing: “Een toekomst bestendig bouwsysteem”

Gelukkig is vandaag de dag is al veel mogelijk en nog betaalbaar. Tijdens deze presentatie staat Woodyhousing stil bij haar ervaringen in Nederland met een all-electric, energie-arm en plug&play bouwsysteem met The Woody als basis. Dit toekomst bestendige systeem richt zich op jongerenhuisvesting en maakt gebruik van natuurlijke bouwmaterialen en een smartbox.