Themabijeenkomst nieuwe bereikbaarheidsopgaven

Op 10 april 2018 organiseerde Movares een themabijeenkomst over nieuwe bereikbaarheidsopgaven voor medewerkers van Rijkswaterstaat en het Ministerie van I&W. Sinds 2017 is er sprake van hernieuwde economische groei en daarmee ook een sterke toename van de mobiliteit. Daarmee ontstaan nieuwe bereikbaarheidsopgaven in de steden en op de weg- en spoorverbindingen tussen de stedelijke gebieden. De Nationale Markt- en Capaciteits­analyse (NMCA) heeft de toekomstige opgaven in beeld gebracht. Ook vanuit de regio’s worden prioriteiten gesteld die worden verwerkt in de bestuurlijke afspraken in het BO-MIRT (Bestuurlijke Overleggen over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, ruimte en Transport). En verder benadrukken belangenorganisaties het belang van nieuwe investeringen.

In deze bijeenkomst is uitvoerig gesproken over de nieuwe bereikbaarheidsopgaven. Onderwerpen die daarbij voornamelijk aan de orde kwamen zijn de prioriteiten in de NMCA, de gebiedsagenda’s en de betekenis van de nieuwe opgaven voor de projecten en programma’s in de komende jaren.

Meer info bij Fons van Reisen  en  Marthe de Haan