Testen met ICE op Hanzelijn succesvol

Van 4 tot en met 7 juni hebben ProRail en Movares succesvol snelheids- en veiligheidstesten uitgevoerd op de Hanzelijn. De lijn is geschikt voor het rijden met maximaal 200 km/u, waarbij er een nieuw type bovenleiding is gebruikt. De Hanzelijn is voorzien van mixed-signalling, waardoor treinen zowel met ERTMS als met ATB-EG kunnen rijden.

Het project is in diverse delen opgesplitst om het beheersbaar en overzichtelijk te maken. Nadat eerst de onderbouw is aangelegd, is de bovenbouw gerealiseerd. In de opdracht van de aannemer van de bovenbouw is opgenomen dat deze verantwoordelijk is voor de systeemintegratie en Site Integration Testen deel 2.

Testen voor reizigersvervoer
ProRail heeft Movares verzocht de uitvoering van de laatste fase van het project op zich te nemen. In deze fase richten de testen zich op de Hanzelijn als Vervoerssysteem. Niet de individuele systemen worden getest, maar systemen en processen in hun onderlinge samenhang: SIT-3.
Een belangrijk onderdeel van de SIT-3 testen zijn de testen voor de vrijgave van vervoer van reizigers. Daartoe heeft de een Duitse Hogesnelheidstrein (ICE) testritten gemaakt met deze snelheid, onder het nieuwe Europese beveiligingssysteem ERTMS. Movares heeft het integrale testprogramma opgezet en uitgevoerd. Hierdoor kon de eis van 200 km/u op een beheersbare en veilige manier worden aangetoond.

Lelystad – Zwolle
Project Hanzelijn is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gerealiseerd. Een nieuwe spoorwegverbinding die Lelystad met Zwolle verbindt. Langs de Hanzelijn verrijzen nieuwe stations in Dronten en Kampen-Zuid en wordt station Lelystad aangepast. Het tracé kent een nieuwe brug over de IJssel tussen Hattem en Zwolle, een tunnel onder het Drontermeer tussen Kampen en Dronten en passeersporen ter hoogte van Swifterbant.

Vanaf december 2012 gaat de Hanzelijn in exploitatie en komen het noorden en noordoosten van Nederland in reistijd veel dichter bij de Randstad te liggen.