Hoe maak je een duurzame vorm van energie nóg duurzamer? Dat was de vraag die netbeheerder TenneT ons stelde. Het ging hierbij om landstation Hollandse Kust Noord. Energietransitie wordt o.a. gerealiseerd via windparken op zee. Netbeheerder TenneT sluit deze aan op het hoogspanningsnetwerk op land door middel van landstations. Wij hebben landstation Hollandse Kust Noord ontworpen en de aanvullende vraag van TenneT was om te kijken hoe dit landstation nóg duurzamer kon.

Met plezier hebben wij deze opdracht opgepakt en dit resulteerde in een aantal adviezen. Zo komen er zonnepanelen bij op het eigen terrein van het landstation en is er gekeken of er andere en duurzamere materialen gebruikt kunnen worden. Door minder en duurzamere materialen te gebruiken kunnen de milieukosten van dit landstation met wel 35% verminderd worden. Ofwel er is 35% MKI-reductie mogelijk (MKI: Milieukostenindicator).

Daarnaast hebben we op verzoek van TenneT gekeken hoe we hun strategisch MVO-beleid konden vertalen in concrete doelstellingen en maatregelen voor dit landstation. Het resultaat is een praktisch advies, waarin de twee verschillende werelden van beleid- en projectorganisatie dichter bij elkaar zijn gebracht.

Wilt u geholpen worden in het vertalen van MVO-beleid naar de projectorganisatie? Of in het verduurzamen van ontwerpopgaven? Neem dan contact met ons op via: duurzaamheid@movares.nl