Symposium Water Governance & Veiligheid

Is onze waterveiligheid een publieke of een private zorg?

Het doel van het symposium is het bepalen van een beeld hoe om te gaan met Governance om Nederland toekomstbestendig waterveilig te houden. De huidige aanpak heeft zijn grens bereikt; de maatschappelijke haalbaarheid van onze technisch ingestoken veiligheidsnormen staat ter discussie. Voldoet de huidige norm van water governance om een adequaat antwoord te vinden op de waterveiligheidsvraagstukken van morgen? Is het meer een publieke of een private aangelegenheid?

Onder leiding van dagvoorzitter dr.ir.ing. Govert Geldof zal gedebatteerd worden over de ontwikkelingen in water governance om Nederland bestendig waterveilig te houden.
In een tweetal voorbeelden wordt de huidige praktijk van water governance toegelicht. Het panel onder leiding van Lambert Verheijen, dijkgraaf van Waterschap Aa en Maas, zal daarop aan de hand van stellingen in debat gaan met de aanwezigen.

In de aanloop naar dit symposium wordt er in samenwerking met het Watersnoodmuseum (www.watersnoodmuseum.nl) een 9-tal lezingen rond het thema ‘Waterveiligheid’ georganiseerd. Deze lezingen zullen vanaf 29 november plaatsvinden in het Watersnoodmuseum op elke donderdagmiddag vanaf 15.00 uur.

Dagvoorzitter
Dr.ir.ing. G. (Govert) Geldof, associatie professor TU Danmark: Complexe vraagstukken terugbrengen tot hun essenties en vertalen naar doen!

Sprekers
Prof.dr.ing. S. (Sybe) Schaap, Voorzitter Netherlands Water Partnership: Historisch perspectief waterveiligheid.
Drs. S. (Sandra) Fraikin, Senior Beleidsmedewerker Waterveiligheid Provincie Zuid-Holland: Naar een norm voor buitendijkse gebieden.
Drs. M. (Martijn) van de Hurk, Universiteit van Antwerpen: Meerlaagse veiligheid in Nederland; een lange weg te gaan.
Drs. L. (Lambert) Verheijen, Dijkgraaf Waterschap Aa en Maas en Vicevoorzitter MER commissie.

Programma
12:30 – 13:00 uur Ontvangst met broodje
13:00 – 13:15 uur Opening door dagvoorzitter Govert Geldof
13:15 – 13:35 uur Historisch perspectief door Sybe Schaap
13:40 – 14:00 uur Naar een norm voor buitendijkse gebieden door Sandra Fraikin
14:05 – 14:25 uur Meerlaagse veiligheid in Nederland; een lange weg te gaan door Martijn van der Hurk
14:30 – 15:00 uur Pauze
15:00 – 15:20 uur Inleiding governance in de praktijk door Lambert Verheijen
15:20 – 16:40 uur Debat o.l.v. Govert Geldof aan de hand van enkele stellingen. De stellingen worden vooraf meegedeeld
16:40 – 17:00 uur Sluiting door de dagvoorzitter en buffet
17:00 – 18:00 uur Buffet

 

Datum: donderdag 31 januari 2013
Tijd: 12.30 – 18.00 uur
Locatie: Drijvend Paviljoen, Tillemakade 99, Rotterdam, http://www.floatingpavilion.nl