Symposium Vervoer over Water @2030

Op 29 november organiseerde Movares in Rotterdam het symposium Vervoer over Water @2030.

De presentaties

Tijdens dit symposium wisselden we, samen met Havenbedrijven, Rijkswaterstaat, gemeenten, provincies en kade-exploitanten, van gedachten over de toekomst van het goederenvervoer over water.

Aan de orde kwamen:

  1. Knooppuntontwikkelingen rondom terminals;
  2. Rol van de achterlandverbindingen (de ‘spokes’) in een geïntegreerd netwerk;
  3. Wat betekent de toename in goederenvervoer over water voor het verkeersmanagement op onze vaarwegen?;
  4. Welke mogelijkheden biedt de ‘3e tranche van de Quick-Winregeling Binnenhavens en Vaarwegen’?

Waarom dit symposium?
De toename van goederenvervoer neemt de komende jaren enorme vormen aan. We moeten ons daarop voorbereiden met een efficiënt verkeers- en vervoersysteem. Vervoer over water verdient hierbij specifieke aandacht. Niet alleen omdat het een antwoord biedt op de verkeerscongestie, maar ook omdat vervoer over water vele mogelijkheden heeft die andere vervoersstromen niet kennen.
Via de binnenvaart zijn duurzame en flexibele vervoersoplossingen mogelijk. Dit vraagt om een geïntegreerd netwerk van vaarwegen en binnenhavens.

Het maken van concrete stappen is nu van essentieel belang. Zodat we klaar zijn om ons achterland optimaal te mobiliseren en ons voor te bereiden op de toename van de goederenstromen. Gelukkig zijn er al concrete vorderingen die we graag lieten zien.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Bouwens.