Symposium ‘Duurzame Energievoorziening’

‘Werken aan duurzame energieoplossingen op wijkniveau’

In 2050 moet Nederland kunnen rekenen op een energievoorziening die veilig, betrouwbaar, betaalbaar én CO2-arm is. De integratie van oplossingen voor warmte en energie op wijkniveau is daarbij een belangrijke schakel. Hoe kunnen we met geïntegreerde lokale oplossingen onze energievoorziening verduurzamen? Welke actuele ontwikkelingen zijn er op dit gebied? Hierover organiseren Kiwa Technology en Movares Energy op donderdag 30 november aanstaande het symposium Duurzame Energievoorziening.

Uitdagingen genoeg
In het Energieakkoord heeft de Nederlandse overheid vastgelegd dat de uitstoot van CO2 (broeikasgassen) met 80-95% verminderd moet zijn ten opzichte van 1990. De transitie naar energie uit zon, wind en andere CO2-arme bronnen is al begonnen maar het huidige aandeel is met circa 5% duurzame energie in de totale voorziening nog ver weg van de doelstellingen (14% hernieuwbare energie in 2020 en 16% in 2023). Er liggen nog grote uitdagingen voor ons!

Eén van de belangrijkste vraagstukken is de integratie van warmte- en energieoplossingen op wijkniveau. Tijdens het door Kiwa Technology en Movares Energy gezamenlijk georganiseerde symposium ‘Duurzame Energievoorziening’ kunt u hierover in gesprek gaan met uiteenlopende professionals uit en rondom de energiesector.

Wat gaan we doen?
Thema’s die tijdens het symposium aan de orde komen, zijn onder meer:

  • Wat gebeurt er als (terug)geleverde duurzame energie niet meer extra wordt vergoed?
  • Hoe kan een flexibele elektriciteitsmarkt de juiste economische prikkels bieden?
  • Is een transitie van aardgas naar duurzaam gas met de bestaande infrastructuur mogelijk?
  • Hoe kunnen de ontwikkelingen in de elektriciteits- en gaswereld worden gekoppeld?
  • Wat is de rol van warmtenetten als systeemonderdeel naast elektriciteit en gas?
  • Het realiseren van de maatschappelijk bewustzijn tijdens de energietransitie is van groot belang. Hoe werkt dat precies?

Mist u hierboven onderwerpen die tijdens het symposium niet mogen ontbreken? Of wilt u inhoudelijk bijdragen aan bovengenoemde onderwerpen? We horen het graag via energiesymposium@kiwa.nl of neem contact op met ondergetekenden.

Programma bekend!
Het programma is bekend! Nynke Draisma en André Zeijseink van Loenen Centraal, Johann Hurink van Universiteit Twente en Jan Willem Egberts van Coteq zijn o.a. de sprekers van deze middag. Het complete programma kunt u in de bijlage nalezen.

Inschrijving
Schrijft u zich vandaag nog in! U kunt hiervoor een mail sturen naar mevrouw Ingrid Schouten via energiesymposium@kiwa.nl. Vergeet u niet uw gegevens in de mail te vermelden, zodat wij u op de juiste manier kunnen registreren.

Locatie
De locatie voor het symposium ‘Duurzame Energievoorziening’ is Area055, Vlijtseweg 160, 7317 AK Apeldoorn.

Area055 is een ontmoetingsplek voor bedrijven, onderwijs en techniek met een grote duurzaamheidsambitie op het Zwitsalterrein. Vanaf 12.00 uur bent u van harte welkom voor de buffetlunch. Het programma van het symposium begint om 13.00 uur en duurt tot omstreeks 17.30 uur.

12.00 uur  Ontvangst met inlooplunch

12.45 uur  Welkom en opening
– Kiwa en Movares in Energy
– Area055 – Place of Energy

Graag tot ziens op donderdag 30 november in Apeldoorn.

Ron Visser, Movares Energy, ron.visser@movares.nl,  06–5350 5829
Erik van den Brink, Kiwa Technology, erik.van.den.brink@kiwa.nl, 06-5135 7451