Supergeleiding, een koud kunstje?

Een volledige duurzame samenleving vraagt om een hoge mate van elektrificatie. Supergeleiding kan daarbij een belangrijke rol spelen en maakt bij extreem lage temperaturen elektriciteitstransport zonder weerstand mogelijk: geen transportverliezen en een grote transportcapaciteit bij lage spanningen.
Vertegenwoordigers van TenneT, Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente, RH Marine en Movares informeren u tijdens een minisymposium van Dutch Power
over de laatste ontwikkelingen m.b.t. supergeleiding op 27 februari 2018. Actueel zijn o.a. een aantal pilot projecten, die worden opgestart.

Lees meer: