Worstelt u ook met de eisen die de stikstofaanpak aan u stelt? Het zal er niet minder op geworden zijn door de publicaties van het rapport Remkes. Helderheid is voor uw projecten onontbeerlijk. Daarom ontwikkelden wij een stappenplan waarmee u per project direct inzicht krijgt. Het doel is tweeledig: verbeteren van de natuur én ruimte creëren voor uw project.

Met de ferme kritiek die de commissie Remkes op 8 juni uitte op stikstofaanpak van het kabinet, zijn de problemen op dit gebied eerder aangescherpt dan opgelost. Hoe nu verder met bouwprojecten en de benodigde vergunningen daarvoor? Remkes bracht de bouw nadrukkelijk onder de aandacht: ‘Laat deze sector niet het slachtoffer zijn van een probleem waar het nauwelijks invloed op heeft, maar investeer in deze locomotief van de Nederlandse economie. Kom snel met een grenswaarde en met een fatsoenlijk investeringsplan.’

Stappenplan
Om u als opdrachtgever te ondersteunen op dit gebied, hebben wij een taskforce Stikstof ingesteld. We bundelen hierin alle kennis over regelgeving en procedures, stikstofberekeningen, ecologie en mogelijke oplossingen om effecten te reduceren. Vanuit de taskforce zijn we op de hoogte van alle ontwikkelingen, waardoor we adviseren vanuit de meest actuele regels. Met een stappenplan helpen we om de problematiek voor iedere opgave stap voor stap in kaart te brengen en zorgen we dat uw oplossing snel in beeld komt.  In dit leaflet vindt u hierover meer informatie.