Steden snel verbonden in één Daily Urban System

Op het Nationaal verkeerskundecongres 2016 (NVC 2016) is Steden snel verbonden in één Daily Urban System gekozen tot beste paper. Van alle presentaties, die zijn ingezonden door verkeers- en mobiliteitsprofessionals, vond de beleidingscommissie van het congres de paper van Movares en Niels Herber (NS) er bovenuit springen.

Het Nationaal verkeerskundecongres is dé jaarlijkse kennis- en ontmoetingsplek voor verkeers- en mobiliteitsprofessionals. Het thema van dit jaar was ‘Verrassende Ontmoetingen’. Dit is de eerste stap op weg naar verbinding en samenwerking. Want mobiliteitsvraagstukken van nu en de toekomst vragen om samenwerking met andere disciplines, om integrale visies en projecten, om een open mind. Of het nu gaat om fietsbeleid, de komst van zelfrijdende voertuigen, inzicht in data, de positie van voetgangers, ontwikkelingen in ov en stedelijke bereikbaarheid, vervangingsvraag van de infrastructuur of bewonersparticipatie: samenwerken is de essentieel!

Movares en NS hebben samen een paper gepresenteerd over het thema ‘Steden snel verbonden in één Daily Urban System’.

Samenvatting
Wetenschappelijke instituten waaronder OESO en SER stellen dat in Nederland stedelijke massa ontbreekt en dat daardoor onze internationale concurrentiepositie onder druk staat. Door onze relatief kleine steden goed te verbinden (snellere verbindingen dan nu het geval), kan deze massa wel worden gevormd. Welke bijdrage kan het OV bieden in het dichter bij elkaar brengen van steden? Voor het beleidstraject Toekomstbeeld OV is op nationaal en internationaal schaalniveau het OV- systeem vanuit de voorziene ruimtelijk-economische ontwikkeling verkend. Kansen voor het vergroten van de connectiviteit tussen steden in de praktijk zijn in beeld gebracht met de ontwikkeling van onderscheidende netwerkperspectieven. En met de indicator ‘reisbereidheid’ meetbaar gemaakt. De perspectieven zijn oplopend qua ambitieniveau en lopen van doorgaan met benutten en investeren in bestaande spoorinfrastructuur tot en met het inzetten van nieuwe technieken. Zo zou de Hyperloop onvoorstelbare effecten kunnen bewerkstelligen. Ook met het bestaande spoornetwerk zijn al significante verbeteringen te realiseren. Dit begint met een gedeeld beeld over het snel verbinden van steden en dit vanuit nationaal belang prioriteit geven