De oorsprong van station Zandvoort dateert van 1881. Door de jaren heen heeft het station diverse metamorfoses ondergaan zoals een verplaatsing van het station, een nieuw stationsgebouw, opheffing van een deel van de perronoverkapping, etc. De recentste metamorfose dateert van begin dit jaar (2020) toen het station twee extra, tijdelijke perrons heeft gekregen en een verbreedde toegangstrap aan de zuidzijde.

Aanleiding voor deze metamorfose was het besluit om een aangepaste zomerdienstregeling in te voeren. De aangepaste zomerdienstregeling betreft extra treinen, met name in de zomerperiode, richting Zandvoort met een maximum van 10 treinen per uur tijdens het Grand Prix weekend. Vooral het Grand Prix weekend zal er toe leidden dat het station een grote stroom aan reizigers moet gaan verwerken. Om dit op een veilige en gecoördineerde wijze te kunnen doen was er een goed plan noodzakelijk want met de situatie van anno 2019 was een veilige en gecoördineerde (crowd control) verwerking van de grote stroom reizigers niet mogelijk.

Medio juni 2019 werd Movares benaderd met de vraag of zij mee wilde participeren in een onderzoeksteam wat de opdracht had gekregen onderzoek te doen naar de noodzakelijke transfermaatregelen. In een intensieve periode van vier weken werd in nauwe samenwerking met ProRail en een aantal onderdelen van NS een advies opgesteld inclusief samenhangende kosten. Conclusie van dit advies was dat er twee extra perrons noodzakelijk waren en een extra brede trap. Hiermee zou de reizigersstroom veilig en gecoördineerd verwerkt kunnen worden. Gedachtegang achter deze maatregelen was dat de trein het station binnen zou rijden, aan de ene zijde de deuren zou openen om reizigers uit te laten stappen, vervolgens deze deuren te sluiten en aan de andere zijde de deuren te openen om reizigers in te laten stappen. Dit alles in een tijdsbestek van enkele minuten.

Na besluitvorming en goedkeuring van het advies kwam de volgende uitdaging namelijk een ontwerp op stellen inclusief goedkeuring hierop, noodzakelijke vergunningen aanvragen, noodzakelijke buitendienststellingen, bouwvoorbereiding en realisatie. Dat alles in een tijdsbestek van circa acht maanden want begin mei 2020 zou de Grand Prix plaats vinden. Met een standaard project aanpak zou dit nooit mogelijk zijn daarom is gekozen voor een bouwteam bestaande uit ProRail als opdrachtgever, Movares als adviserende partij en firma Boonzaaijer als aannemer. Vanaf dag 1 was er het volste vertrouwen in elkaar, volledige transparantie aangaande kosten, risico’s etc. en werd gebruik gemaakt van ieders kennis en krachten. Resultaat: 6 januari 2020 ging de schop in de grond, 30 april 2020 is het project opgeleverd en is station Zandvoort klaar voor de aangepaste zomerdienstregeling.

Bijzonderheden:

  • Perrons zijn volledig van hout gemaakt wat enerzijds passend is in de omgeving, maar anderzijds ook duurzaam
  • Verbreedde trap is modulair opgebouwd en indien noodzakelijk over enkele jaren makkelijk af te breken

Aandeel Movares:

  • Participatie in het onderzoeksteam
  • Participatie in het bouwteam (o.a. tekenen van ontwerp in ReVit, uitvoeren van aantal conditionerende onderzoeken, opstellen van technische uitgangspuntennotitie)
  • Toezicht tijdens de realisatie

Kenmerken project:
Transfermaatregelen, veiligheid, korte doorlooptijd, bouwteam, resultaatgericht, duurzaam en circulair.