Station Nijmegen Goffert klaar in 2014

Station Nijmegen Goffert is onderdeel van het programma Stadsregiorail. Stadsregiorail gaat voor meer regionale treinen op bestaand spoor, nieuwe stations en meer reizigers. Station Nijmegen Goffert zal een nieuw stedelijk knooppunt worden waar auto, bus en trein samenkomen. Stadsregio Arnhem Nijmegen is opdrachtgever. In juni heeft de Stadsregioraad een besluit genomen over de financiering van het station; de kosten zullen 13,5 miljoen euro bedragen.

Nijmegen Goffert

In samenwerking met landschapsontwerper Arnoud Janson van de gemeente Nijmegen is een ‘stationstuin’ ontworpen als groene setting waarin het station een accent vormt als paviljoen. Het station wordt ontworpen door de architecten Paul van der Ree en Peter Heideman van Movares, waarbij Grontmij verantwoordelijk is voor de constructieve en bouwkundige activiteiten.

Het station krijgt een overkapping die de ruimtelijke kwaliteit en herkenbaarheid van het stationsgebied en het NXP-terrein / de Novio Tech Campus versterkt. De stationskap zal net als de hoogbouw van FiftyTwoDegrees een landmark aan de Neerbosscheweg vormen. De stationsomgeving wordt een ontmoetingsplaats met publiekskwaliteit, comfort en eigen identiteit.

Volgens planning zal station Nijmegen Goffert eind 2014 klaar zijn.

Nijmegen Goffert luchtview

(visualisaties ProRail)