Startbijeenkomst Nederlandse Trillingsvereniging

Het onderwerp trillingen en dynamica krijgt steeds meer aandacht binnen verschillende disciplines. Verschillende bedrijven en instanties werken aan kennisopbouw en/of passen kennis toe binnen een grote verscheidenheid aan projecten. Welke kennis waar aanwezig is en wie waar mee bezig is weten we niet altijd van elkaar. Daarom organiseert de Nederlandse Trillingsvereniging een bijeenkomst, om kennis uit te wisselen en om je netwerk te vergroten. Op 20 juni trappen we af met een eerste bijeenkomst, hierna zullen we twee tot drie keer per jaar dergelijke bijeenkomsten organiseren. Daarover hoor je de 20e meer.

Programma

14.30 -15.00 
Inloop met koffie

15.00 -15.15 
Opening van de middag

15.15 -16.45  
Presentaties:

  • Vernieuwde SBR-richtlijn trillingen deel A Schade aan gebouwen, door Cris Geurts van TNO
  • Structurele dynamica in de luchtvaart door Huub Timmermans van het NLR
  • Trillingsberekeningen nieuwbouw RIVM door Herke Stuit van Movares

16.45 -17.00  
Van oude naar nieuwe NTV, een doorkijk naar de toekomst door o.a. Arnold Koopman en nieuwe NTV

17.00 -18.00 
Borrel

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die op de een of andere manier met het onderwerp trillingen en dynamica te maken heeft.

Aanmelden

De locatie betreft het kantoor van Movares in Utrecht. Deelname is gratis, aanmelden kan tot en met 13 juni 2017 via het aanmeldformulier.