Het mooie weer lokt de mensen naar buiten en ondanks corona zijn de parken zijn vaak overvol. Terrassen en winkels gaan weer open. Dit betekent dat het drukker wordt op straat en dus in de openbare ruimte. De gemeente heeft een belangrijke rol om deze drukte te controleren. Wat als je grote drukte in de binnenstad niet alleen inzichtelijk kunt maken, maar ook zou kunnen voorspellen en daarmee tijdig de goede maatregelen zou kunnen nemen? In het project ‘De stad als dagelijks evenement’ werken de gemeente Utrecht, Movares, uCrowds en CBS samen aan een monitor die dit mogelijk maakt.

Met de informatie die deze druktemonitor levert, kunnen maatregelen worden genomen om de stad toegankelijker, veiliger en leefbaarder te maken. Mobiliteitsadviseur en innovatiemanager Marco Duijnisveld van Movares is nauw betrokken bij dit project. In een artikel in het blad Publiek Denken vertellen betrokkenen waarom deze monitor door veel steden met belangstelling wordt gevolgd.

Veiligheid is een belangrijk thema. Marco Duijnisveld: ‘Het is belangrijk om drukte te kwantificeren en te objectiveren. Door aan crowd management te doen, kun je de mensenmassa’s in goede banen leiden met als doel dat de binnenstad aangenaam en gezellig blijft.’ Dit vraagstuk speelt met name tijdens grote evenementen, maar ook ‘reguliere’ drukte op bijvoorbeeld koopzondagen.

Stationsplein als proefgebied

Op basis van bijeenkomsten met diverse betrokkenen zijn de wensen geïnventariseerd op gebied van veiligheid, mobiliteit en economie. Met dit vertrekpunt zijn prototypes van dashboards ontwikkeld. Het drukke Stationsplein in Utrecht, dat de overgang vormt tussen het Centraal Station en het winkelcentrum Hoog Catharijne en de binnenstad, is aangewezen als proefgebied. Daar zijn vijf sensoren opgehangen die realtime het aantal voetgangerspassanten tellen. Per minuut is bekend hoeveel voetgangers er lopen. Inmiddels wordt er hard gewerkt aan een druktevoorspeller. Marco Duijnisveld: ‘Nu zijn maatregelen vaak reactief, terwijl je proactief maatregelen wilt nemen. Bij Movares zijn we bezig met een voorspelmodel voor een uur in de nabije toekomst waarbij we de effecten van de te treffen maatregelen inzichtelijk maken.’ Een belangrijke ontwikkeling volgens Duijnisveld. ‘Grip hebben op mensenmassa’s en verkeer, dat begint met inzicht.’ Hij vervolgt: ‘In de persconferentie op 20 april 2021, gaf premier Rutte aan dat het reguleren van drukte in winkelgebieden en op pleinen noodzakelijk is. Door middel van looproutes en tellers kan ervoor worden gezorgd dat een gemeente hier grip op heeft en maatregelen kan nemen die ondersteund worden door objectieve data en de juiste beslisinformatie.’ Hij voegt eraan toe: ‘Het CBS heeft onderzoek gedaan naar de economische waarde waarbij gekeken is naar de omzet van winkeliers en horeca in de binnenstad Utrecht. Door deze informatie te vergelijken met de voertgangersaantallen  krijgen we een beeld van de omzet in relatie tot het aantal passanten. Ook dat is weer een  interessante spin-off van de ontwikkeling van de druktemonitor.’

Lees hier het artikel over de Stad als dagelijks evenement in Publiek Denken:

De stad als dagelijks evenement – Publiek Denken 25-2021