Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil gemeenten en provincies stimuleren bij GWW-werken maatregelen toe te passen die CO2-uitstoot verminderen en een circulaire economie bevorderen. Om deze reden heeft de minister de Specifieke Uitkering (SPUK) Klimaatneutrale en circulaire infrastructuurprojecten ondertekend.

De uitkering kan vanaf 1 juli aangevraagd worden voor projecten met meerkosten door duurzame maatregelen. Daarbij valt te denken aan directe meerkosten voor de inkoop van CO2-reducerende en/of circulaire maatregelen, maatregelen voor hergebruik en biobased materiaal en onderzoekskosten voor het realiseren van circulaire maatregelen. Het uitkeringsplafond bedraagt € 9.000.000, per aanvrager geldt een maximum van € 400.000.

Ga voor meer informatie over de regeling naar www.duurzameinfra.nl/spukkci of neem deel aan een van de digitale informatiebijeenkomsten!

De digitale informatiebijeenkomsten worden gehouden op 25 juni van 15.30 tot 17.00 uur en op 27 juni van 12.00 tot 13.30 uur. In deze bijeenkomsten wordt toelichting gegeven op de regeling, wordt een voorbeeldproject behandeld en is er de gelegenheid tot vragen stellen. Mocht u deel willen nemen aan een van deze bijeenkomsten, kunt u aanmelden door een mail te sturen naar spukkci@rws.nl.