Persbericht: Spoorzone Ede wordt visitekaartje van de stad

In opdracht van ProRail gaat een ontwerpteam van advies- en ingenieursbureau Movares en Mecanoo architecten aan de slag om het stationsgebied van Ede opnieuw vorm te geven. De ambitie van de gemeente Ede, ProRail en NS is het gebied te ontwikkeling tot visitekaartje van de stad en de Veluwse Poort.

De gemeente Ede herontwikkelt het oostelijke deel van de stad, de Veluwse Poort. De spoorzone speelt hierin een belangrijke rol. De stationsomgeving vormt het scharnier tussen stad en natuurgebied en moet stedenbouwkundig en landschappelijk goed worden ingepast. Door een aansprekende architectonische vormgeving en een optimale integratie van utilitaire gebouwen, civiele kunstwerken, publieke ruimte, spoortechnische infrastructuur en vervoersmodaliteiten gaan bezoekers het station en de omgeving ervaren als een levendig en aangenaam centrum voor de Veluwe Poort. De visie van de combinatie Movares-Mecanoo bleek in de aanbestedingsfase het meest succesvol op de competitieonderdelen.

Herkenbaarbaarheid
Binnen de spoorzone wordt het door de combinatie Movares en Mecanoo architecten te ontwerpen nieuwe station een landmark voor de hele regio. De Visie, zoals verbeeld in bijgevoegde impressie, kenmerkt zich door een goed gekozen samenhang en een rustige uitstraling. De natuurlijke omgeving dient als vertrekpunt voor de karakteriserende materialisering die de gebouwen en het stationsplein verbindt en daarmee de identiteit van de plek benadrukt. De slanke verticale kolommen en opengewerkte houten overkapping van het station zorgen voor een diffuse daglichttoetreding en een bijzonder uitzicht op de monumentale Mauritskazerne en de Veluwe. De geconcentreerde vervoersstromen bieden reizigers korte afstanden tussen verschillende vervoersmodaliteiten. Het duurzame ontwerp zal tevens sociaal veilig zijn door het overzichtelijke karakter, de transparantie en de ruime reizigerstunnel.

Integraal werken met BIM
Een belangrijk aspect in het project Spoorzone Ede is de integrale aanpak. De ontwerpers gaan samenwerken in ontwerpateliers waardoor de optimale samenhang van het ontwerp gewaarborgd is. Om diverse technische disciplines op elkaar af te stemmen wordt gewerkt in een gezamenlijk 3D-model, onderdeel van BIM (Bouw Informatie Management). BIM faciliteert een werkwijze waarbij een bouwwerk in zijn verschillende levensfasen eerst virtueel tot stand komt, voordat het daadwerkelijk gebouwd wordt. Het virtuele bouwwerk is een soort digitale maquette, waarin alle vormen van informatie op elkaar worden afgestemd en waarin eventuele fouten vroegtijdig aan het licht komen. Deze aanpak leidt tot een efficiënt bouwproces en lagere faalkosten. BIM betekent een totaal andere manier van denken en werken. Movares en Mecanoo hebben ruime ervaring in bouwen met BIM.

www.movares.nl | www.mecanoo.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Rene Lubbers, projectmanager Movares, tel. 0653497593 / rene.lubbers@movares.nl
Rogier Coopmans, PR Mecanoo architecten, tel. 0152798100 / rogier.coopmans@mecanoo.nl

Impressie van het nieuwe Station Ede-Wageningen - Beeld Mecanoo - 2

Impressie van het nieuwe Station Ede-Wageningen. Beeld: Mecanoo