Smart Charging elektrische auto’s maakt laden goedkoper

Het slim opladen van elektrische auto’s op die momenten dat er weinig vraag naar stroom is, maakt laden goedkoper. Dat blijkt uit onderzoek van advies- en ingenieursbureau Movares in opdracht van ElaadNL dat vandaag gepresenteerd wordt tijdens de Elaad lezingen. De kale stroomprijs van het laden van elektrische auto’s kan zo dalen met 35 tot 60 procent. 

De onderzoekers van Movares Energy concluderen dat Smart Charging van elektrische auto’s uitstekend geschikt is voor het leveren van flexibiliteit op de elektriciteitsmarkt. En die flexibiliteit tijdens het opladen van de auto is geld waard. De besparing kan oplopen tot 60 procent van de kale stroomprijs, dus zonder belastingen en transportkosten. Dat komt neer op 2,5 cent per kilowattuur (prijzen 2016) of 4,1 cent (prijzen 2014).

Movares komt tot deze conclusie uitgaande van een blijvende sterke groei van elektrische auto’s in Nederland. De onderzoekers verwachten 200.000 elektrische auto’s in 2020 en 1 miljoen in 2027. Omdat auto’s een groot deel van de tijd stil staan kunnen ze een belangrijke rol spelen op de korte termijn elektriciteitsmarkten. Dan moeten ze wel gekoppeld zijn aan laadpunten die geschikt zijn voor Smart Charging.

Elektrische auto’s die slim laden zijn zeer kansrijk voor de korte termijn elektriciteitsmarkten om een aantal redenen. Ze kunnen gezamenlijk veel stroom vragen of juist even niet. Het is de verwachting van Movares dat rond 2027 de elektrische auto’s voor een korte periode een collectief laadvermogen kunnen vragen van meerdere gigawatts (vergelijkbaar met drie moderne gascentrales). Bovendien kunnen ze vrijwel direct meer of minder stroom vragen en zijn er geen kosten voor opstarten of afschakelen. En ten slotte is de energievraag van al die auto’s voldoende groot om een daadwerkelijke bijdrage te kunnen leveren op de elektriciteitsmarkten. Bij 1 miljoen elektrische auto’s gaat het om 2,7 miljard kWh, vergelijkbaar met 2 ½ procent van de Nederlandse elektriciteitsvraag. Deze hoeveelheid is vele malen groter dan de hoeveelheid elektriciteit die nu in de laatste uren op de elektriciteitsmarkten wordt verhandeld. De mogelijkheden voor het leveren van flexibiliteit op de korte termijn elektriciteitsmarkten nemen nog verder toe als de elektrische auto’s ook stroom terug kunnen leveren aan het net (vehicle to grid).

Het onderzoek ‘De waarde van flexibel laden’ werd uitgevoerd door Movares in opdracht van ElaadNL in het kader van het Living Lab Smart Charging.

Over Smart Charging
Er komt steeds meer duurzame stroom uit zon en wind. Die groei gaat zo hard dat we straks op bepaalde momenten zelfs meer aanbod van stroom hebben dan er vraag is. Om die overvloed ten volle te benutten, zullen we stroom op moeten slaan en op het beste moment gaan gebruiken. Dat kan uitstekend door de snel groeiende vloot van elektrische auto’s slim op te laden via Smart Charging. Met moderne en slimme technieken zorgen we dat de elektrische auto op het juiste moment geladen wordt: bijvoorbeeld midden in de nacht als het hard waait en er verder weinig vraag naar stroom is. Of in de middag als de kracht van de zon het grootst is.

Over ElaadNL
ElaadNL onderzoekt en test de mogelijkheden voor Smart Charging in opdracht van de Nederlandse netbeheerders. Het is onze missie om ervoor te zorgen dat iedereen met een elektrische auto in de toekomst slim kan laden. Daarnaast verzorgt ElaadNL namens de deelnemende netbeheerders Liander, Enexis, Stedin, Endinet, Westland Infra en Cogas de coördinatie van aansluitingen voor publieke laadpunten voor elektrische auto’s op het elektriciteitsnet.

Over advies- en ingenieursbureau Movares
Movares Energy richt zich op de realisatie van een betrouwbaar, duurzaam en veilig transport en distributie van elektriciteit. Nu én in de toekomst. Movares Energy voert opdrachten uit voor netbeheerders, grootverbruikers, (lokale) overheden en dienstverleners. Movares Energy neemt deel aan studiecomités, platforms en normcommissies om kennis te ontwikkelen en te innoveren. Zo is Movares Energy voorzitter van Cigré C4 ‘System Technical Performance’, oprichter van Smart Energy NL en actief lid van Dutch Power. Daarnaast is Movares Energy ook lid van een aantal normcommissies, waaronder Systeemaspecten (NEC 8), Hoogspanningslijnen (NEC 11/36) en Elektrisch Rijden (NEC 69).

Meer informatie over:
> Living Lab Smart Charging
> Smart Charging
> Elaad lezingen
Vehicle to grid