Met ingang van 1 mei 2021 treedt Sigrid Baas toe tot als lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van Movares Group B.V. Sigrid was eerder o.a. interim voorzitter van de RvB van het Bevolkingsonderzoek Zuid-West en ​interim directeur​-bestuurder bij de Hersenstichting. Ze is een bestuurder ​en toezichthouder met een brede ervaring in de technologie, consumentenmarkt en gezondheidszorg

Met de komst van Sigrid bestaat de RvC van Movares Group B.V. uit vier personen. Samen met Hans Biesheuvel en Toon Corver houdt zij namens de aandeelhouders en werknemers toezicht op het gevoerde beleid van de raad van bestuur. Hans vervult binnen de RvC het voorzitterschap.