Seminar “Nut en Noodzaak van Normering”

Installaties ten behoeve van railvervoer: Elektrische veiligheid, aarding & vereffening

Normcommissie NEC9 “Elektrisch materieel, systemen en elektronische toepassingen voor spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer” van het Koninklijk Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) en het Koninklijk Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) organiseert daarom een seminar om u alvast vertrouwd te maken met deze vernieuwde Europese normenreeksen. Movares is gastheer en i.s.m. hebben we een interessant programma samengesteld.

Aanmelden kan uiterlijk tot en met 7 juni a.s. door bijgaande aanmeldingsformulier in te vullen en te mailen naar het secretariaat van NEC9, ev@nen.nl
Let op: er is een beperkte zaalcapaciteit. Meldt u z.s.m. aan.

De laatste tijd zijn er een aantal nieuwe normen uitgekomen (of gaan binnenkort uitkomen) die u helpen bij het inpassen van nieuwe systemen in een railinfrastructuur. Het betreft hier onder andere de normenreeksen:

  • NEN-EN 50388 “Railway Applications – Power supply and rolling stock – Technical criteria for the coordination between power supply (substation) and rolling stock to achieve interoperability”;
  • NEN-EN 50126 “Railway Applications – The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS)”;
  • NEN-EN 50121 “Railway applications – Electromagnetic compatibility”;

Het seminar is met name bedoeld voor verantwoordelijken en beheerders van railinfrastructuur, ingenieursbureaus, aannemers en medewerkers van gemeenten waar de aanleg van tramlijnen speelt. Naast een uitleg over de bestaansreden van deze normen en de technische inhoud daarvan, komt ook de relatie met de railvoertuigen aan de orde en zullen praktijkvoorbeelden uit het spoor- en trambedrijf worden besproken. De sprekers zijn mensen uit de praktijk die ervaring hebben op het gebied van infrastructuur en materieel. De middag wordt afgesloten met een informele borrel waarbij u de mogelijkheid heeft om met elkaar en met de sprekers van gedachten te wisselen.