Scenarioverkenning toekomst van opstelterreinen

Tijdens deze scenarioverkenning kijken we naar nieuwe, innovatieve mogelijkheden voor opstel- en behandelruimte voor het groeiend aantal railvoertuigen (treinen, locomotieven, wagons, metro’s en trams). De ruimte in Nederland, en dan met name in stedelijk gebied, wordt steeds schaarser. Daarnaast worden de milieu eisen voor geluid, trillingen en fijnstof steeds strenger. De ruimte om railvoertuigen in de centra van steden op te stellen en te servicen staat dus onder druk, terwijl de behoefte aan extra ruimte toeneemt. Gelukkig bieden innovaties in techniek, processen en besturing alternatieven. Deze verkennen we met elkaar om te komen tot een nieuwe toekomst voor opstellocaties die de groei faciliteren, minder ruimte vragen, minder hinder geven en de kosten verlagen. Als jij hierover creatief en met open geest wilt meedenken zien we je graag!

Programma

13.30u Inloop
14.00u Welkom en korte inleiding | Ans Bouwmeester
14.10u Vijf archetypen voor meervoudig benutten van opstelterreinen | Cors Bergmans, ProRail
14.20u Hoe ziet railvervoer zonder opstelterreinen er uit? | Erik van der Peet, Arcadis en Maarten Evertse, ProRail en Frank Behr, Movares
14.40u Hoe kunnen we de ruimte meervoudig gebruiken? | Dick van Os, Arcadis en Erland Tegelberg, Strukton Rail
15.00u Welke governance en rol- en taakverdeling is hiervoor wenselijk? | Jos Holtzer, NS
15.15u Pauze
15.45u Verdere verkenningen in drie groepen
17.00u Terugkoppeling per groep | vaststellen vervolgacties
17.30u Borrel

Meer informatie en aanmelden: https://www.railforum.nl/programma/scenarioverkenning-toekomst-van-opstelterreinen