Samen met Landschap Erfgoed Utrecht gaan we werken aan de versterking en het behoud en beheer van ons landschap en erfgoed. Landschap Erfgoed Utrecht zorgt via projecten en de inzet van vrijwilligers voor het behouden en beheren van het landschap en erfgoed. Wij zetten ons vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid in voor complexe stedelijke en infrastructurele opgaven, met respect voor mens, milieu en economie. Samen delen we hetzelfde doel: zorgen voor een duurzame, toekomstbestendige maatschappij.

‘Wij zijn blij met deze samenwerking’, aldus Frits Kuipers van Landschap Erfgoed Utrecht. ‘Het is mooi om te zien hoe een commercieel bedrijf en een non-profit organisatie met dezelfde maatschappelijke opgaven hun expertise combineren.’

Conny Vermeulen, directeur van de Movares Foundation: ‘De maatschappelijke functie die Landschap Erfgoed Utrecht met haar vele vrijwilligers vervult, past goed bij de doelstelling van de Movares Foundation’. Sinds 2012 doet de Movares Foundation iets terug via maatschappelijke projecten waarbij de ingenieurs en adviseurs ondersteunen met kennis en expertise. Projecten voldoen altijd aan onze kernwaarden: betrokken, duurzaam, vernieuwend en gelijkwaardig.