Samenwerking HU en zeeverkenners dankzij Movares Foundation

Studenten Technische Bedrijfskunde van de Hogeschool Utrecht gaan met hulp van Movares onderzoek doen naar de duurzame herontwikkeling van het clubhuis van de zeeverkenners van de Wilhelminagroep Utrecht. Dat spraken de partijen op 4 februari jl. af. Het initiatief is het resultaat van een advies van Marjolein van der Klauw van Movares over duurzaamheid en slim samenwerken.

De Movares Foundation wil de sociale en economische betrokkenheid van mensen bij hun omgeving vergroten. Met de expertise van onze medewerkers steunen we verschillende maatschappelijk relevante projecten, in Utrecht of verder weg. Een van die projecten was in 2013 het project ‘Duurzame herontwikkeling clubgebouw’ van Marjolein van der Klauw, adviseur bij de afdeling Gebouwen en Energie van Movares. Zij adviseerde de Wilhelminagroep Utrecht m.b.t.  de mogelijkheden en opbrengsten van zonne-energie op het dak van hun gebouw. Ook voerde ze gesprekken met het bestuur over mogelijke samenwerking met andere partijen om tot financiering van nieuwbouw te komen.

Duurzaam vervolg

Dat resulteerde in een zoektocht van de Wilhelminagroep naar partners voor een gezamenlijke ontwikkeling van de nieuwbouw. Marjolein van der Klauw legde contact met de docenten van de Faculteit Natuur & Techniek van de Hogeschool Utrecht. Ook zij waren enthousiast en besloten er een studentenproject van te maken. Van 15 april t/m 26 juni 2014 gaan 150 eerstejaarsstudenten Technische Bedrijfskunde aan de slag met het project ‘Laat ons gebouw groeien’, een onderzoek naar de duurzame herontwikkeling van het clubhuis van de zeeverkenners in Utrecht Hoograven. Ze moeten hierbij kijken naar mogelijkheden voor duurzaam bouwen en duurzame energie, een kosten-batenanalyse uitvoeren, en een advies uitbrengen met welke partijen samenwerking mogelijk is en wat dit betekent voor het ontwerp en de exploitatie van het gebouw. Movares en de Wilhelmingroep zijn erg blij met deze samenwerking.

Op vrijdag 15 mei organiseerde de HU in samenwerking met Movares een expertbijeenkomst voor studenten. Hierbij waren 22 deskundigen aanwezig, van wie er 5 afkomstig waren van Movares. De studenten konden vragen aan hen stellen om zo tot een goed advies te komen. Zie hieronder een sfeerimpressie met foto’s van de bijeenkomst.

 

Meer informatie: