Samenwerken in de keten voor veiligheid

Voor het borgen van veiligheid in de keten, is het voor ketenpartners nodig om gezamenlijk op te trekken. Movares en BAM Infraconsult hebben de eerste stap gezet om met Sweco, RHDHV en mogelijk andere ingenieursbureaus het initiatief te nemen, om de veiligheid in de keten naar een hoger en uniform niveau te tillen. Een van de vragen daarbij is hoe de KAM/veiligheidsadviseurs kunnen bijdragen aan verbetering van de veiligheid binnen projecten en het ontwikkelen en delen van best practices. Ook interesse voor dit initiatief? Laat het vooral weten.

Meer informatie: Rinske Schukken