‘Samen werken aan Smart Sustainable Cities: het Utrechtse model’

Hoe zorgen we ervoor dat onze steden leefbaar en bereikbaar blijven? En hoe leiden we toekomstige professionals zo op, dat ze in staat zijn de slimme, gezonde en duurzame stad te realiseren? Dat is het thema van de conferentie ‘Samen werken aan Smart Sustainable Cities: het Utrechtse model’ op vrijdag 5 juni 2015. Movares nodigt u uit uw kennis en ervaringen te komen delen, om met elkaar duurzame oplossingen te bedenken en samen te bouwen aan onderwijs en onderzoek, inspelend op de Smart Sustainable City van morgen. Klik hier voor het programma op de aanmeldsite.

Smart Sustainable Cities: het Utrechtse model
In 2050 woont de helft van alle Nederlanders in de stad, met alle problemen van dien: milieukwesties, opstoppingen in het vervoer en tekorten aan water, energie en voedsel. Hoe kan de stad van de toekomst toch bereikbaar, leefbaar en aantrekkelijk zijn? De transitie naar een slimme, duurzame stad is alleen mogelijk als onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven de handen ineenslaan. Die verbinding leggen we in het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities, waarin we werken aan vernieuwende oplossingen. De veranderende stedelijke omgeving vraagt om een nieuw type professional, die al tijdens zijn studie integraal en multidisciplinair heeft leren werken. De HU speelt hierop in met haar nieuwe Bachelor Built Environment. De opleiding is uniek in het hbo, zowel vanwege de veelomvattende uitstroomprofielen als de flexibele opzet: niet de klassieke vakgebieden staan centraal, maar de toekomstige disciplineoverstijgende beroepstaken in het stedelijke gebied.

Wat kunt u verwachten?

  • Kennis: europarlementariër Bas Eickhout en Nederlands bekendste projectontwikkelaar Rudy Stroink delen vanuit hun praktijk met u hun visie op Smart Sustainable Cities en de rol daarin van onderwijs en onderzoek. HU-directeur Bas van der Veen vertelt u over de nieuwe Bachelor Built Environment, waarna belangrijke stakeholders uitleggen waarom zij dit Utrechtse model omarmen: Martin van Pernis, mkb-voorman Michaël van Straalen, directeur Bouwend Nederland Fries HeinisAlfred Boot van Dura Vermeer en de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk;
  • Praktische handvatten en dialoog: in 19 workshops gaat u zelf aan de slag met onderwerpen als vernieuwende renovatieconcepten voor huur- én particuliere woningen, de herontwikkeling van stadscentra, wijken en stationsgebieden, de voordelen van proeftuinen voor duurzame innovaties als het Utrecht Science Park, de kansen en uitdagingen van de circulaire stad, de aanpak van duurzame mobiliteit in de stad van de toekomst, en de succesfactoren van geslaagde samenwerkingsprojecten met bedrijven binnen het onderwijs;
  • Inspiratie: tussendoor houden Michel Huisman en Joost Conijn u scherp met hun onconventionele kijk op het congresthema;
  • Een primeur: u bent getuige van de officiële overhandiging aan Teun Bokhoven (Topteam Energie) van het gezamenlijke advies van Centres of Expertise en Topconsortia Kennis en Innovatie, hoe het hbo in stelling gebracht kan worden om het Energieakkoord te realiseren: Nederland 2020, 14% duurzame energie.

Inschrijving
Aanmelden is uitsluitend mogelijk via de aanmeldsite: www.hu-conferenties.nl. Doe het snel want op 26 mei a.s. sluit de inschrijving.

Informatie
Alle informatie over het congres is te vinden op de aanmeldsite: programma en inhoud van de lezingen en sessies. Ook vindt u er achtergrondinformatie over de sprekers en sessieleiders.

We hopen u op 5 juni te mogen verwelkomen.