De reductiedoelen van het landelijke Klimaatakkoord zijn duidelijk. Tegelijkertijd is het voor veel provincies en gemeenten ontzettend lastig om een vertaalslag te maken naar concrete doelen en tussenstappen. Wij kregen van de werkgroep duurzaam Grond-, Weg- & Waterbouw (dGWW) van de Provincie Zeeland de vraag om samen met hen een routekaart op te stellen om deze vertaalslag te maken.

De Provincie Zeeland wil bijdragen aan de doelen van het Klimaatakkoord om in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. De opgave voor de sector mobiliteit is 7,3 Mton door het verduurzamen van de eigen grond-, weg- & waterbouw (GWW).

Routekaart: concrete doelen en duurzaamheid meetbaar

Het doel van een routekaart is enerzijds zicht te krijgen op een heldere ‘stip aan de horizon’ met concrete tussendoelen en anderzijds om deze doelen echt onderdeel te maken van de organisatie. Dit doen we door het opstellen van concrete reductiedoelen voor CO2, asfalt, beton en staal, het behandelen van verschillende duurzaamheidsthema’s en door te helpen bij de implementatie met een uitvoeringsplan.

Heeft u ook een duurzaamheidsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op.