Hoe richten we de bouwplaats zo emissieloos mogelijk in? Dat is de vraag waar de Topsector  Logistiek zich mee bezighoudt. Movares helpt daarbij. Er moeten in Nederland 900.000 woningen worden bijgebouwd en er wordt een spoorlijn tussen Lelystad en Groningen gerealiseerd. Zomaar twee voorbeelden van grote bouwopgaven waar ons land de komende negen jaar voor staat. Tegelijkertijd is er een ambitieuze klimaatdoelstelling, waarbij we in 2030 de helft minder broeikasgassen moeten uitstoten dan in 1990.

De bouwopgave en de noodzaak tot verduurzaming lijken op gespannen voet met elkaar te staan. Maar de bouw kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van ons klimaat. Een belangrijke voorwaarde is dan zo fossielvrij mogelijk te bouwen.

Energiebehoefte mobiele werktuigen

In opdracht van de Topsector Logistiek brengt Movares de energiebehoefte van mobiele werktuigen op de bouwplaats tot aan 2030 in kaart. Een complexe opgave waarbij de diversiteit aan projecten het bepalen van de energiebehoefte niet eenvoudig maakt. En daar zit ‘m nou juist de sleutel om een emissieloze bouwplaats voor ieder project haalbaar te maken. Movares neemt in het onderzoek een aantal onderscheidende aspecten mee zoals de projectgrootte, het type project (B&U of GWW) en binnen- of buitenstedelijk.

Overgang naar volledig elektrische bouwplaats

Bij een overgang van de huidige gangbare bouwplaats naar een volledig elektrische bouwplaats is de capaciteit van het net niet overal toereikend. Movares onderzoekt daarom ook welke oplossingen  voor aannemers mogelijk zijn. Bijvoorbeeld in hoeverre waterstof een belangrijke rol kan spelen en in hoeverre tijdelijke lokale groene energieopwekking kan bijdragen aan het fossielvrij energieaanbod. Belangrijk hierbij is dat de juiste investeringsbeslissingen op het goede moment worden genomen om de energietransitie op de bouwplaats te versnellen.

Ketensamenwerking in de bouw

Met een bureaustudie en op basis van kengetallen uit projecten wordt in kaart gebracht wat de energiebehoefte op bouwplaatsen tot aan 2030 zou kunnen zijn. Deze inzichten worden in de praktijk getoetst in interviews met o.a. aannemers, leveranciers en kennisinstellingen. De gehele keten wordt hierbij betrokken; dit is een belangrijk onderdeel dat volledig aansluit bij de ambitie van de Topsector Logistiek om sectorbreed te innoveren.