Rijkswaterstaat gunt opdracht ‘Advisering Zwaar Transport’ aan Movares

Voor de derde keer op rij gaat Movares alle ontheffingsaanvragen voor exceptionele transporten boven 100 ton namens Rijkswaterstaat beoordelen. Het betreft een opdracht voor de komende 4 jaar, 2019-2023.  Voor ongeveer 3000 aanvragen per jaar toetst Movares de constructieve veiligheid van de tientallen bruggen en viaducten die per transport gepasseerd worden.

In de nieuwe contractperiode komt het projectteam van Movares met een aantal vernieuwingen.
Consultant Digitale Transformatie René Dorleijn: ‘Zo gaan we van start met het ontwikkelen van een nieuw webplatform ZT|Online. Daarin komen de aanvragen binnen en worden alle berekeningen gemaakt en uitslagen getoetst. Ook de communicatie met Rijkswaterstaat en de RDW vindt plaats binnen het platform. Geen mailverkeer meer, maar alleen nog traceerbare communicatie. Een andere nieuwe ontwikkeling is de continue analyse en online visualisatie van alle data van zowel transporten als kunstwerken. Zo gaan we bijvoorbeeld voor Rijkswaterstaat zichtbaar maken in welke mate transporten soms omrijden en als gevolg daarvan een hogere CO2 emissie veroorzaken. Maar we gaan ook voor alle bruggen en viaducten de belasting door zware transporten in de tijd presenteren. Dat is belangrijke informatie voor het beheer en onderhoud van de kunstwerken’.

Lees ook het achtergrondartikel in Technisch Weekblad.