Renovatie Velsertunnel

In opdracht van de bouwcombinatie Hyacint (Besix, Dura Vermeer, Spie en Croon), die namens Rijkswaterstaat de renovatie van de Velsertunnel uitvoert, is Movares bezig om Voorontwerp, Definitief Ontwerp en Uitvoerings Ontwerp in een kort tijdsbestek gereed te maken. Movares is in dit project slechts een van vele partners die in integrale teams samenwerken om het project tot een succes te maken (en daarmee ook een voorbeeld te worden voor volgende tunnelrenovatieprojecten). Naast civieltechnische werkzaamheden geven we ook advies mbt tunnelveiligheid (QRA)en brandveiligheid. Bij de Velsertunnel wordt de nieuwe tunnelstandaard LTS 1.2 toegepast.

Zie ook het artikel, geplaatst in het BESIX magazine hierover.

Foto: Rijkswaterstaat (Henk Roolvink)