Regioraad Stadsregio Amsterdam stemt in met aanleg Uithoornlijn

De regioraad van de Stadsregio Amsterdam nam 13 december 2016 het besluit om de Amstelveenlijn door te trekken naar het centrum van Uithoorn. Movares heeft de afgelopen twee jaar in opdracht van de stadsregio Amsterdam hard gewerkt aan de voorbereiding van de plannen die nu geleid hebben tot dit besluit.

Door het besluit van de regioraad wordt de omgebouwde Amstelveenlijn naar Uithoorn Dorpscentrum doorgetrokken. Voor het tracé wordt gebruik gemaakt van de oude Spoordijk die tot in de zeventiger jaren nog werd gebruikt voor goederenvervoer. Nu het voorkeurstracé is vastgesteld kan de Stadsregio verder gaan met de uitwerking van de plannen. Naar verwachting zullen de eerste trams in 2022 rijden.

Lees hier het nieuwsbericht van de Stadsregio, d.d. 13 december 2016
Lees hier het nieuwsbericht van Movares over het principebesluit voor de aanleg Uithoornlijn dat in oktober 2016 werd genomen.