Ramspolbrug wint Betonprijs 2013

De Ramspolbrug heeft de Betonprijs 2013 gewonnen. Dit maakte de Betonvereniging bekend. Deze brug tussen de Noordoostpolder en het vaste land is de eerste brug ter wereld die energieneutraal functioneert.

Architect Edwin Megens van StudioSk/Movares maakte in opdracht van Volker InfraDesign het architectonisch ontwerp. Hij legt uit hoe daarbij te werk ging: ‘De vraag was: hoe breng je de constructieve doelstelling en de ecologische doelstelling bij elkaar? Een van onze doelen was de ecologische structuur rondom het eiland Ramspol te herstellen. Daarom is er in het ontwerp van de brug voor gekozen het eilandje Ramspol, waar de oude brug gebruik van maakte, weer vrij te maken en natuur te laten worden. Voor de nieuwe Ramspolbrug betekende dat grotere  over­spanningen waardoor er minder pijlers gebouwd hoefden te worden. Daarmee kregen we een kleinere ecologische footprint. ’Een integrale aanpak van constructie en ontwerp is volgens Megens dé succesfactor geweest om de brug duurzaam te maken. ‘Duurzaamheid uit zich ook in vormgeving. We hebben samen met de constructeur en de andere disciplines naar ieder onderdeel van de brug gekeken. Zo hebben we bijvoorbeeld de zonnepanelen geïntegreerd in de brugdekranden. Verder heeft Movares een passieve brugpost ontworpen, passend binnen het duurzame karakter van het ontwerp. Van staal, dat dan weer wel.’