Raamovereenkomst GVB voor inhuur projectmedewerkers

Het consortium Movares-TASK is een samenwerkingsovereenkomst met GVB aangegaan voor de inhuur van projectmedewerkers: projectmanagers en project management officers (PMO). Het betreft een raamcontract voor minimaal vier jaar, met viermaal een optie tot verlenging van een jaar.  

GVB kent een aanzienlijke vraag naar projectmanagement. Deze vraag is grotendeels voorspelbaar voor de komende jaren en kent deels een stabiel karakter qua omvang. Voor het voorspelbare gedeelte van het werk zet GVB in principe eigen projectmedewerkers in. Voor pieken in het werkpakket, soms veroorzaakt door lastig voorzienbare factoren, doet GVB beroep op de contractanten van deze raamovereenkomst. Het voornemen bestaat om twee soorten projectmedewerkers in te huren: projectmanager en project management officer (PMO).
Het consortium Movares – TASK ziet uit naar een prettige samenwerking met het GVB!