Vrijdag 9 september was de feestelijke ondertekening van het nieuwe TenneT raamcontract EU-300 Technical en spatial services. TenneT is meerdere raamovereenkomsten met een select aantal marktpartijen aangegaan, waaronder Movares.

vlnr:  Maarten van Noord; Sjouke Bootsma (Associate Director Supply Chain Management TenneT); Sander Eijgenraam; Maarten Abbenhuis (Managing director/COO TenneT); Robin van Beek.

Multidisciplinaire integrale dienstverlening

De gecontracteerde partijen gaan de komende jaren diensten leveren die vallen onder het Inkoopprogramma EU-300 Technical & Spatial Services, verdeeld in 3 percelen:

  1. Integrale multidisciplinaire projecten
  2. Specialistische werkzaamheden
  3. Veld- en bodemonderzoeken

Binnen dit contract gaan we 1. Integrale multidisciplinaire projecten en 2. specialistische werkzaamheden uitvoeren zoals EMC- en aardingsberekeningen (NEN3654 en RLN00398 t.b.v. ProRail), magneetveld berekeningen, akoestische berekeningen en telecommunicatie. Het raamcontract heeft een looptijd van maximaal 8 jaar.

Energietransitie

‘We kijken ernaar uit om TenneT te helpen bij een soepele en succesvolle transitie naar een duurzame energievoorziening’, reageert projectmanager Maarten van Noord van Movares. ‘Bij dit soort projecten komen veel van de verschillende Movares expertises bij elkaar. Wij zijn goed in staat TenneT bij dit soort complexe vraagstukken te helpen. De energietransitie is in volle gang en wij dragen daar graag aan bij.’

Langdurige samenwerking

    Met het nieuwe raamcontract continueren we onze dienstverlening vanuit het vorige EU-200 raamcontract uit 2014. Onze huidige technische dienstverlening op het gebied van het ontwerpen van hoogspanningsinfrastructuur voor TenneT integreren we met onze kennis op het vlak van ruimtelijke ordening, vergunningen, omgevings- en stakeholdermanagement en SCB (Systeemgerichte Contractbeheersing). In de komende periode gaan we met TenneT en partners een intensieve samenwerking aan. De werkzaamheden sluiten goed aan bij onze gezamenlijke ambitie om op een veilige en betrouwbare wijze de energietransitie te stimuleren.